# สถิติหวยตามวันที่ออก
สถิติหวยวันอาทิตย์
สถิติหวยวันจันทร์
สถิติหวยวันอังคาร
สถิติหวยวันพุธ
สถิติหวยวันพฤหัสบดี
สถิติหวยวันศุกร์
สถิติหวยวันเสาร์
 # สถิติหวยตามเดือนที่ออก
สถิติหวยเดือนมกราคม
สถิติหวยเดือนกุมภาพันธ์
สถิติหวยเดือนมีนาคม
สถิติหวยเดือนเมษายน
สถิติหวยเดือนพฤภาคม
สถิติหวยเดือนมิถุนายน
สถิติหวยเดือนกรกฏาคม
สถิติหวยเดือนสิงหาคม
สถิติหวยเดือนกันยายน
สถิติหวยเดือนตุลาคม
สถิติหวยเดือนพฤศจิกายน
สถิติหวยเดือนธันวาคม
  # สถิติหวยตามปีที่ออก
สถิติหวยปี 2561
สถิติหวยปี 2560
สถิติหวยปี 2559
สถิติหวยปี 2558
สถิติหวยปี 2557
สถิติหวยปี 2556
สถิติหวยปี 2555
สถิติหวยปี 2554
สถิติหวยปี 2553
สถิติหวยปี 2552
สถิติหวยปี 2551
สถิติหวยปี 2550
  # สถิติหวยที่ออกบ่อยวันเสาร์
เลขที่ออกบ่อย หลักร้อยบน เลขที่ออกบ่อย หลักสิบล่าง เลขชุด 3 ตัวบน
เลขที่ออกบ่อย หลักสิบบน เลขที่ออกบ่อย หลักหน่วยล่าง เลขชุด 2 ตัวบน
เลขที่ออกบ่อย หลักหน่วยบน เลขที่ออกบ่อย เลขคู่ เลขคี่ เลขชุด 2 ตัวล่าง
No.
วันที่ออก
รางวัลที่ 1
สองตัว
สามตัว 1
สามตัว 2
สามตัว 3
สามตัว 4
1 01-เมษายน-2538 427039 06 254 926 674 978
2 01-กรกฎาคม-2538 939901 19 423 940 667 379
3 16-กันยายน-2538 876454 51 558 297 582 802
4 16-ธันวาคม-2538 952808 68 732 540 639 064
5 30-ธันวาคม-2538 327686 04 748 456 145 928
6 16-มีนาคม-2539 019128 27 673 798 694 523
7 01- มิถุนายน-2539 869656 81 422 126 961 534
8 16-พฤศจิกายน-2539 951083 21 168 349 580 577
9 01-กุมภาพันธ์-2540 750792 57 402 771 703 079
10 01-มีนาคม-2540 976779 98 148 414 791 364
11 16-สิงหาคม-2540 156967 30 235 957 596 569
12 01-พฤศจิกายน-2540 974210 39 830 877 283 064
13 02-พฤษภาคม-2541 663807 72 202 946 143 325
14 16-พฤษภาคม-2541 840043 63 984 258 981 950
15 01-สิงหาคม-2541 748493 22 015 001 771 862
16 16-มกราคม-2542 190611 13 186 543 854 976
17 16-ตุลาคม-2542 410227 28 468 750 304 467
18 01-เมษายน-2543 963948 99 018 511 535 477
19 01-กรกฎาคม-2543 674071 29 190 689 761 946
20 16-กันยายน-2543 046251 05 230 860 806 933
21 16-ธันวาคม-2543 969676 91 605 313 267 555
22 30-ธันวาคม-2543 119451 31 357 985 763 600
23 16- มิถุนายน-2544 762394 75 922 060 395 550
24 01-กันยายน-2544 119067 14 532 218 294 145
25 01-ธันวาคม-2544 737033 49 713 461 773 925
26 16-กุมภาพันธ์-2545 330853 92 167 820 088 769
27 16-มีนาคม-2545 659152 04 370 066 707 943
28 01- มิถุนายน-2545 161149 02 485 328 643 879
29 16-พฤศจิกายน-2545 915344 55 906 789 843 191
30 01-กุมภาพันธ์-2546 456370 94 229 806 429 661
31 01-มีนาคม-2546 441022 42 628 707 026 322
32 16-สิงหาคม-2546 354771 00 496 271 206 624
33 01-พฤศจิกายน-2546 941438 47 866 156 216 264
34 16-ตุลาคม-2547 355858 62 162 200 438 890
35 16-เมษายน-2548 119327 10 081 968 346 627
36 16-กรกฎาคม-2548 477452 13 757 150 460 642
37 01-ตุลาคม-2548 766482 24 766 551 792 275
38 01-เมษายน-2549 738365 95 064 955 301 522
39 01-กรกฎาคม-2549 952890 65 126 183 017 839
40 16-กันยายน-2549 217948 41 916 290 864 121
41 16-ธันวาคม-2549 147977 45 439 694 647 197
42 30-ธันวาคม-2549 778584 07 811 403 164 971
43 16- มิถุนายน-2550 393194 41 989 907 424 589
44 01-กันยายน-2550 331810 69 293 520 518 505
45 01-ธันวาคม-2550 113410 18 659 627 485 418
46 16-กุมภาพันธ์-2551 137054 80 344 512 630 892
47 01-มีนาคม-2551 936685 05 056 085 371 691
48 16-สิงหาคม-2551 380377 36 457 744 161 445
49 01-พฤศจิกายน-2551 272028 76 421 285 333 929
50 02-พฤษภาคม-2552 294452 11 222 549 947 301
51 16-พฤษภาคม-2552 111411 54 368 838 362 892
52 01-สิงหาคม-2552 154986 92 688 239 421 374
53 16-มกราคม-2553 073577 67 413 459 781 646
54 16-ตุลาคม-2553 621377 42 310 518 385 872
55 16-เมษายน-2554 825988 44 263 213 397 593
56 16-กรกฎาคม-2554 116556 12 227 052 534 609
57 01-ตุลาคม-2554 511052 15 957 104 189 499
58 16- มิถุนายน-2555 159373 51 238 790 479 547
59 01-กันยายน-2555 329997 07 736 598 148 639
60 01-ธันวาคม-2555 110443 43 434 553 489 303
61 16-กุมภาพันธ์-2556 368257 09 109 386 657 708
62 16-มีนาคม-2556 968433 52 860 959 175 529
63 01- มิถุนายน-2556 935489 90 713 716 768 480
64 16-พฤศจิกายน-2556 806925 28 672 069 304 753
65 01-กุมภาพันธ์-2557 180149 95 406 492 888 976
66 01-มีนาคม-2557 906318 35 116 537 753 798
67 16-สิงหาคม-2557 662842 91 187 633 639 912
68 01-พฤศจิกายน-2557 206608 44 607 203 855 979
69 02-พฤษภาคม-2558 543466 30 163 195 366 818
70 16-พฤษภาคม-2558 011421 38 484 799 851 928
71 01-สิงหาคม-2558 518677 53 333 598 648 889
72 16-เมษายน-2559 221609 87 507 523 008 228
73 16-กรกฎาคม-2559 449764 55 158 925 552 734
74 01-ตุลาคม-2559 887102 33 017 458 194 280
75 01-เมษายน-2560 392785 80 020 057 500 709
76 01-กรกฎาคม-2560 112360 26 226 489 688 005
77 16-กันยายน-2560 170143 71 172 647 340 388
78 16-ธันวาคม-2560 955596 89 616 836 290 938
79 30-ธันวาคม-2560 911234 98 495 373 953 504