# สถิติหวยตามวันที่ออก
สถิติหวยวันอาทิตย์
สถิติหวยวันจันทร์
สถิติหวยวันอังคาร
สถิติหวยวันพุธ
สถิติหวยวันพฤหัสบดี
สถิติหวยวันศุกร์
สถิติหวยวันเสาร์
 # สถิติหวยตามเดือนที่ออก
สถิติหวยเดือนมกราคม
สถิติหวยเดือนกุมภาพันธ์
สถิติหวยเดือนมีนาคม
สถิติหวยเดือนเมษายน
สถิติหวยเดือนพฤภาคม
สถิติหวยเดือนมิถุนายน
สถิติหวยเดือนกรกฏาคม
สถิติหวยเดือนสิงหาคม
สถิติหวยเดือนกันยายน
สถิติหวยเดือนตุลาคม
สถิติหวยเดือนพฤศจิกายน
สถิติหวยเดือนธันวาคม
  # สถิติหวยตามปีที่ออก
สถิติหวยปี 2561
สถิติหวยปี 2560
สถิติหวยปี 2559
สถิติหวยปี 2558
สถิติหวยปี 2557
สถิติหวยปี 2556
สถิติหวยปี 2555
สถิติหวยปี 2554
สถิติหวยปี 2553
สถิติหวยปี 2552
สถิติหวยปี 2551
สถิติหวยปี 2550
  # สถิติหวยเดือนตุลาคม
เลขที่ออกบ่อย หลักร้อยบน เลขที่ออกบ่อย หลักสิบล่าง เลขชุด 3 ตัวบน
เลขที่ออกบ่อย หลักสิบบน เลขที่ออกบ่อย หลักหน่วยล่าง เลขชุด 2 ตัวบน
เลขที่ออกบ่อย หลักหน่วยบน เลขที่ออกบ่อย เลขคู่ เลขคี่ เลขชุด 2 ตัวล่าง
No.
วันที่ออก
รางวัลที่ 1
สองตัว
สามตัว 1
สามตัว 2
สามตัว 3
สามตัว 4
1 01-ตุลาคม-2538 317092 76 139 819 088 296
2 16-ตุลาคม-2538 322154 86 924 192 716 233
3 01-ตุลาคม-2539 947788 97 089 166 544 481
4 16-ตุลาคม-2539 198019 13 032 270 865 324
5 01-ตุลาคม-2540 444413 24 209 639 476 693
6 16-ตุลาคม-2540 405124 98 280 356 459 125
7 01-ตุลาคม-2541 987844 18 306 236 728 470
8 16-ตุลาคม-2541 261080 74 461 935 755 695
9 01-ตุลาคม-2542 830676 80 287 215 167 234
10 16-ตุลาคม-2542 410227 28 468 750 304 467
11 01-ตุลาคม-2543 290582 26 070 618 436 690
12 16-ตุลาคม-2543 620662 39 372 133 607 276
13 01-ตุลาคม-2544 104145 15 058 287 303 827
14 16-ตุลาคม-2544 975005 48 670 110 626 070
15 01-ตุลาคม-2545 802505 72 864 189 358 567
16 16-ตุลาคม-2545 428641 51 177 244 401 150
17 01-ตุลาคม-2546 912040 43 407 100 379 563
18 16-ตุลาคม-2546 305500 03 109 012 084 470
19 01-ตุลาคม-2547 110866 66 200 547 781 806
20 16-ตุลาคม-2547 355858 62 162 200 438 890
21 01-ตุลาคม-2548 766482 24 766 551 792 275
22 16-ตุลาคม-2548 041072 71 346 913 410 269
23 01-ตุลาคม-2549 952335 92 007 804 879 951
24 16-ตุลาคม-2549 264825 58 903 092 358 832
25 01-ตุลาคม-2550 430667 76 090 667 126 104
26 16-ตุลาคม-2550 032988 48 846 685 158 663
27 01-ตุลาคม-2551 882911 67 395 204 302 311
28 16-ตุลาคม-2551 431277 98 644 526 324 648
29 01-ตุลาคม-2552 169387 06 255 714 435 249
30 16-ตุลาคม-2552 258487 00 174 135 226 122
31 01-ตุลาคม-2553 488372 02 091 996 003 246
32 16-ตุลาคม-2553 621377 42 310 518 385 872
33 01-ตุลาคม-2554 511052 15 957 104 189 499
34 16-ตุลาคม-2554 955756 83 991 057 329 507
35 01-ตุลาคม-2555 124025 58 940 554 291 873
36 16-ตุลาคม-2555 283343 28 152 089 396 868
37 01-ตุลาคม-2556 647882 14 576 324 650 028
38 16-ตุลาคม-2556 963289 60 876 529 952 402
39 01-ตุลาคม-2557 375615 44 251 086 159 520
40 16-ตุลาคม-2557 656409 94 647 910 848 784
41 01-ตุลาคม-2558 594825 07 175 918 440 799
42 16-ตุลาคม-2558 968630 62 134 457 054 412
43 01-ตุลาคม-2559 887102 33 017 458 194 280
44 16-ตุลาคม-2559 571947 98 032 587 692 885
45 01-ตุลาคม-2560 880714 52 611 726 462 952
46 16-ตุลาคม-2560 413494 86 180 971 287 128