# สถิติหวยตามวันที่ออก
สถิติหวยวันอาทิตย์
สถิติหวยวันจันทร์
สถิติหวยวันอังคาร
สถิติหวยวันพุธ
สถิติหวยวันพฤหัสบดี
สถิติหวยวันศุกร์
สถิติหวยวันเสาร์
 # สถิติหวยตามเดือนที่ออก
สถิติหวยเดือนมกราคม
สถิติหวยเดือนกุมภาพันธ์
สถิติหวยเดือนมีนาคม
สถิติหวยเดือนเมษายน
สถิติหวยเดือนพฤภาคม
สถิติหวยเดือนมิถุนายน
สถิติหวยเดือนกรกฏาคม
สถิติหวยเดือนสิงหาคม
สถิติหวยเดือนกันยายน
สถิติหวยเดือนตุลาคม
สถิติหวยเดือนพฤศจิกายน
สถิติหวยเดือนธันวาคม
  # สถิติหวยตามปีที่ออก
สถิติหวยปี 2561
สถิติหวยปี 2560
สถิติหวยปี 2559
สถิติหวยปี 2558
สถิติหวยปี 2557
สถิติหวยปี 2556
สถิติหวยปี 2555
สถิติหวยปี 2554
สถิติหวยปี 2553
สถิติหวยปี 2552
สถิติหวยปี 2551
สถิติหวยปี 2550
  # สถิติหวยเดือนพฤศจิกายน
เลขที่ออกบ่อย หลักร้อยบน เลขที่ออกบ่อย หลักสิบล่าง เลขชุด 3 ตัวบน
เลขที่ออกบ่อย หลักสิบบน เลขที่ออกบ่อย หลักหน่วยล่าง เลขชุด 2 ตัวบน
เลขที่ออกบ่อย หลักหน่วยบน เลขที่ออกบ่อย เลขคู่ เลขคี่ เลขชุด 2 ตัวล่าง
No.
วันที่ออก
รางวัลที่ 1
สองตัว
สามตัว 1
สามตัว 2
สามตัว 3
สามตัว 4
1 01-พฤศจิกายน-2538 282069 07 962 564 194 393
2 16-พฤศจิกายน-2538 239422 85 073 883 776 756
3 01-พฤศจิกายน-2539 512694 24 290 432 255 964
4 16-พฤศจิกายน-2539 951083 21 168 349 580 577
5 01-พฤศจิกายน-2540 974210 39 830 877 283 064
6 16-พฤศจิกายน-2540 875462 99 536 573 730 038
7 01-พฤศจิกายน-2541 920846 29 081 316 044 239
8 16-พฤศจิกายน-2541 270744 20 480 763 785 794
9 01-พฤศจิกายน-2542 561335 03 855 882 570 141
10 16-พฤศจิกายน-2542 792354 14 978 723 324 293
11 01-พฤศจิกายน-2543 093182 90 407 818 606 046
12 16-พฤศจิกายน-2543 565311 10 304 044 381 494
13 01-พฤศจิกายน-2544 683472 52 392 081 694 431
14 16-พฤศจิกายน-2544 685706 74 339 976 600 275
15 01-พฤศจิกายน-2545 505498 25 383 747 297 341
16 16-พฤศจิกายน-2545 915344 55 906 789 843 191
17 01-พฤศจิกายน-2546 941438 47 866 156 216 264
18 16-พฤศจิกายน-2546 238511 68 155 767 594 474
19 01-พฤศจิกายน-2547 185966 23 862 137 745 661
20 16-พฤศจิกายน-2547 754622 64 918 019 744 904
21 01-พฤศจิกายน-2548 970577 98 171 375 009 216
22 16-พฤศจิกายน-2548 742518 80 502 741 887 137
23 01-พฤศจิกายน-2549 910957 29 647 739 137 905
24 16-พฤศจิกายน-2549 562856 94 508 307 680 347
25 01-พฤศจิกายน-2550 927907 88 648 277 213 524
26 16-พฤศจิกายน-2550 562481 73 198 752 844 130
27 01-พฤศจิกายน-2551 272028 76 421 285 333 929
28 16-พฤศจิกายน-2551 002612 20 068 877 589 824
29 01-พฤศจิกายน-2552 689140 85 366 923 642 465
30 16-พฤศจิกายน-2552 055986 58 299 952 072 536
31 01-พฤศจิกายน-2553 191100 59 653 968 801 739
32 16-พฤศจิกายน-2553 813993 43 763 979 907 129
33 01-พฤศจิกายน-2554 805540 54 771 380 065 221
34 16-พฤศจิกายน-2554 997777 57 425 551 406 993
35 01-พฤศจิกายน-2555 524694 63 217 188 285 338
36 16-พฤศจิกายน-2555 639500 15 576 560 804 627
37 01-พฤศจิกายน-2556 739804 47 502 020 256 173
38 16-พฤศจิกายน-2556 806925 28 672 069 304 753
39 01-พฤศจิกายน-2557 206608 44 607 203 855 979
40 16-พฤศจิกายน-2557 479804 25 179 709 422 480
41 01-พฤศจิกายน-2558 361211 45 106 757 166 473
42 16-พฤศจิกายน-2558 795283 03 028 241 643 802
43 01-พฤศจิกายน-2559 785438 86 038 752 824 976
44 16-พฤศจิกายน-2559 858383 44 558 570 040 682
45 01-พฤศจิกายน-2560 533726 85 425 165 485 036
46 20-พฤศจิกายน-2560 292391 98 831 961 477 628