# สถิติหวยตามวันที่ออก
สถิติหวยวันอาทิตย์
สถิติหวยวันจันทร์
สถิติหวยวันอังคาร
สถิติหวยวันพุธ
สถิติหวยวันพฤหัสบดี
สถิติหวยวันศุกร์
สถิติหวยวันเสาร์
 # สถิติหวยตามเดือนที่ออก
สถิติหวยเดือนมกราคม
สถิติหวยเดือนกุมภาพันธ์
สถิติหวยเดือนมีนาคม
สถิติหวยเดือนเมษายน
สถิติหวยเดือนพฤภาคม
สถิติหวยเดือนมิถุนายน
สถิติหวยเดือนกรกฏาคม
สถิติหวยเดือนสิงหาคม
สถิติหวยเดือนกันยายน
สถิติหวยเดือนตุลาคม
สถิติหวยเดือนพฤศจิกายน
สถิติหวยเดือนธันวาคม
  # สถิติหวยตามปีที่ออก
สถิติหวยปี 2561
สถิติหวยปี 2560
สถิติหวยปี 2559
สถิติหวยปี 2558
สถิติหวยปี 2557
สถิติหวยปี 2556
สถิติหวยปี 2555
สถิติหวยปี 2554
สถิติหวยปี 2553
สถิติหวยปี 2552
สถิติหวยปี 2551
สถิติหวยปี 2550
  # สถิติหวยเดือนธันวาคม
เลขที่ออกบ่อย หลักร้อยบน เลขที่ออกบ่อย หลักสิบล่าง เลขชุด 3 ตัวบน
เลขที่ออกบ่อย หลักสิบบน เลขที่ออกบ่อย หลักหน่วยล่าง เลขชุด 2 ตัวบน
เลขที่ออกบ่อย หลักหน่วยบน เลขที่ออกบ่อย เลขคู่ เลขคี่ เลขชุด 2 ตัวล่าง
No.
วันที่ออก
รางวัลที่ 1
สองตัว
สามตัว 1
สามตัว 2
สามตัว 3
สามตัว 4
1 01-ธันวาคม-2538 714426 74 516 427 387 073
2 16-ธันวาคม-2538 952808 68 732 540 639 064
3 01-ธันวาคม-2539 179528 66 822 365 920 566
4 16-ธันวาคม-2539 593856 44 381 755 608 438
5 01-ธันวาคม-2540 241559 86 392 982 677 168
6 16-ธันวาคม-2540 294240 71 975 762 142 408
7 01-ธันวาคม-2541 836569 58 115 075 944 200
8 16-ธันวาคม-2541 181813 55 306 175 498 560
9 01-ธันวาคม-2542 669281 79 952 896 999 999
10 16-ธันวาคม-2542 139850 30 131 686 143 656
11 01-ธันวาคม-2543 887956 56 933 170 664 454
12 16-ธันวาคม-2543 969676 91 605 313 267 555
13 01-ธันวาคม-2544 737033 49 713 461 773 925
14 16-ธันวาคม-2544 224675 00 887 538 363 902
15 01-ธันวาคม-2545 968422 37 809 337 088 298
16 16-ธันวาคม-2545 019682 67 849 075 312 616
17 01-ธันวาคม-2546 991307 78 945 719 559 217
18 16-ธันวาคม-2546 177947 87 676 847 735 571
19 01-ธันวาคม-2547 504658 69 139 014 984 691
20 16-ธันวาคม-2547 479372 17 288 075 999 183
21 01-ธันวาคม-2548 388551 17 027 072 764 770
22 16-ธันวาคม-2548 449565 86 802 162 958 994
23 01-ธันวาคม-2549 270052 12 621 462 091 236
24 16-ธันวาคม-2549 147977 45 439 694 647 197
25 01-ธันวาคม-2550 113410 18 659 627 485 418
26 16-ธันวาคม-2550 513501 96 432 460 425 702
27 01-ธันวาคม-2551 205434 05 957 013 617 260
28 16-ธันวาคม-2551 074114 25 959 715 803 305
29 01-ธันวาคม-2552 776980 59 937 188 412 252
30 16-ธันวาคม-2552 685141 05 694 775 524 142
31 01-ธันวาคม-2553 181752 09 664 470 474 086
32 16-ธันวาคม-2553 334380 24 529 315 533 306
33 01-ธันวาคม-2554 408147 02 922 253 857 739
34 16-ธันวาคม-2554 884178 21 784 235 651 295
35 01-ธันวาคม-2555 110443 43 434 553 489 303
36 16-ธันวาคม-2555 529524 72 734 745 778 008
37 01-ธันวาคม-2556 168795 27 734 766 074 980
38 16-ธันวาคม-2556 341767 79 826 228 111 742
39 01-ธันวาคม-2557 480449 11 161 580 380 820
40 16-ธันวาคม-2557 948354 90 901 080 775 763
41 01-ธันวาคม-2558 915350 78 175 417 181 238
42 17-ธันวาคม-2558 930255 08 140 250 094 638
43 01-ธันวาคม-2559 086069 77 148 450 513 873
44 16-ธันวาคม-2559 435286 35 596 366 716 199
45 01-ธันวาคม-2560 451005 33 303 626 257 601
46 16-ธันวาคม-2560 955596 89 616 836 290 938