# สถิติหวยตามวันที่ออก
สถิติหวยวันอาทิตย์
สถิติหวยวันจันทร์
สถิติหวยวันอังคาร
สถิติหวยวันพุธ
สถิติหวยวันพฤหัสบดี
สถิติหวยวันศุกร์
สถิติหวยวันเสาร์
 # สถิติหวยตามเดือนที่ออก
สถิติหวยเดือนมกราคม
สถิติหวยเดือนกุมภาพันธ์
สถิติหวยเดือนมีนาคม
สถิติหวยเดือนเมษายน
สถิติหวยเดือนพฤภาคม
สถิติหวยเดือนมิถุนายน
สถิติหวยเดือนกรกฏาคม
สถิติหวยเดือนสิงหาคม
สถิติหวยเดือนกันยายน
สถิติหวยเดือนตุลาคม
สถิติหวยเดือนพฤศจิกายน
สถิติหวยเดือนธันวาคม
  # สถิติหวยตามปีที่ออก
สถิติหวยปี 2561
สถิติหวยปี 2560
สถิติหวยปี 2559
สถิติหวยปี 2558
สถิติหวยปี 2557
สถิติหวยปี 2556
สถิติหวยปี 2555
สถิติหวยปี 2554
สถิติหวยปี 2553
สถิติหวยปี 2552
สถิติหวยปี 2551
สถิติหวยปี 2550
  # สถิติหวยเดือนกุมภาพันธ์
เลขที่ออกบ่อย หลักร้อยบน เลขที่ออกบ่อย หลักสิบล่าง เลขชุด 3 ตัวบน
เลขที่ออกบ่อย หลักสิบบน เลขที่ออกบ่อย หลักหน่วยล่าง เลขชุด 2 ตัวบน
เลขที่ออกบ่อย หลักหน่วยบน เลขที่ออกบ่อย เลขคู่ เลขคี่ เลขชุด 2 ตัวล่าง
No.
วันที่ออก
รางวัลที่ 1
สองตัว
สามตัว 1
สามตัว 2
สามตัว 3
สามตัว 4
1 01-กุมภาพันธ์-2538 198162 48 195 087 805 574
2 16-กุมภาพันธ์-2538 859070 95 828 597 452 126
3 01-กุมภาพันธ์-2539 256556 26 906 705 549 994
4 16-กุมภาพันธ์-2539 681455 49 977 664 428 779
5 01-กุมภาพันธ์-2540 750792 57 402 771 703 079
6 16-กุมภาพันธ์-2540 499884 94 716 247 533 315
7 01-กุมภาพันธ์-2541 665959 48 381 685 788 941
8 16-กุมภาพันธ์-2541 612897 69 460 234 356 213
9 01-กุมภาพันธ์-2542 342860 69 361 048 735 752
10 16-กุมภาพันธ์-2542 307231 41 456 091 404 782
11 01-กุมภาพันธ์-2543 530213 85 109 926 094 597
12 16-กุมภาพันธ์-2543 729816 91 631 916 618 181
13 01-กุมภาพันธ์-2544 454703 13 063 245 437 089
14 16-กุมภาพันธ์-2544 621267 47 305 673 275 155
15 01-กุมภาพันธ์-2545 633270 40 956 414 621 859
16 16-กุมภาพันธ์-2545 330853 92 167 820 088 769
17 01-กุมภาพันธ์-2546 456370 94 229 806 429 661
18 17-กุมภาพันธ์-2546 455578 61 857 980 496 805
19 01-กุมภาพันธ์-2547 216822 77 361 242 769 765
20 16-กุมภาพันธ์-2547 698002 00 877 309 798 072
21 01-กุมภาพันธ์-2548 540054 34 389 180 863 571
22 16-กุมภาพันธ์-2548 816422 53 086 356 192 065
23 01-กุมภาพันธ์-2549 412729 87 915 720 149 384
24 16-กุมภาพันธ์-2549 317009 66 784 240 135 280
25 01-กุมภาพันธ์-2550 769925 56 893 239 287 865
26 16-กุมภาพันธ์-2550 277859 95 625 607 979 384
27 01-กุมภาพันธ์-2551 212684 26 311 796 472 732
28 16-กุมภาพันธ์-2551 137054 80 344 512 630 892
29 01-กุมภาพันธ์-2552 534533 69 660 777 015 427
30 16-กุมภาพันธ์-2552 038730 93 961 939 115 434
31 01-กุมภาพันธ์-2553 186312 14 936 577 694 403
32 16-กุมภาพันธ์-2553 133707 03 137 026 362 985
33 01-กุมภาพันธ์-2554 610089 55 596 361 121 432
34 16-กุมภาพันธ์-2554 481764 27 535 510 384 388
35 01-กุมภาพันธ์-2555 320605 32 749 426 498 598
36 16-กุมภาพันธ์-2555 648684 18 906 214 111 420
37 01-กุมภาพันธ์-2556 565566 66 452 695 641 782
38 16-กุมภาพันธ์-2556 368257 09 109 386 657 708
39 01-กุมภาพันธ์-2557 180149 95 406 492 888 976
40 16-กุมภาพันธ์-2557 384245 01 387 530 074 521
41 01-กุมภาพันธ์-2558 155537 79 083 286 813 008
42 16-กุมภาพันธ์-2558 001864 90 843 103 825 392
43 01-กุมภาพันธ์-2559 927800 09 054 076 625 999
44 16-กุมภาพันธ์-2559 356364 98 309 535 312 699
45 01-กุมภาพันธ์-2560 054672 42 426 628 066 807
46 16-กุมภาพันธ์-2560 229116 14 375 953 128 464
47 01-กุมภาพันธ์-2561 026853 31 106 947 519 181
48 16-กุมภาพันธ์-2561 309915 39 007 388 230 748