# สถิติหวยตามวันที่ออก
สถิติหวยวันอาทิตย์
สถิติหวยวันจันทร์
สถิติหวยวันอังคาร
สถิติหวยวันพุธ
สถิติหวยวันพฤหัสบดี
สถิติหวยวันศุกร์
สถิติหวยวันเสาร์
 # สถิติหวยตามเดือนที่ออก
สถิติหวยเดือนมกราคม
สถิติหวยเดือนกุมภาพันธ์
สถิติหวยเดือนมีนาคม
สถิติหวยเดือนเมษายน
สถิติหวยเดือนพฤภาคม
สถิติหวยเดือนมิถุนายน
สถิติหวยเดือนกรกฏาคม
สถิติหวยเดือนสิงหาคม
สถิติหวยเดือนกันยายน
สถิติหวยเดือนตุลาคม
สถิติหวยเดือนพฤศจิกายน
สถิติหวยเดือนธันวาคม
  # สถิติหวยตามปีที่ออก
สถิติหวยปี 2561
สถิติหวยปี 2560
สถิติหวยปี 2559
สถิติหวยปี 2558
สถิติหวยปี 2557
สถิติหวยปี 2556
สถิติหวยปี 2555
สถิติหวยปี 2554
สถิติหวยปี 2553
สถิติหวยปี 2552
สถิติหวยปี 2551
สถิติหวยปี 2550
  # สถิติหวยปี 2549
เลขที่ออกบ่อย หลักร้อยบน เลขที่ออกบ่อย หลักสิบล่าง เลขชุด 3 ตัวบน
เลขที่ออกบ่อย หลักสิบบน เลขที่ออกบ่อย หลักหน่วยล่าง เลขชุด 2 ตัวบน
เลขที่ออกบ่อย หลักหน่วยบน เลขที่ออกบ่อย เลขคู่ เลขคี่ เลขชุด 2 ตัวล่าง
No.
วันที่ออก
รางวัลที่ 1
สองตัว
สามตัว 1
สามตัว 2
สามตัว 3
สามตัว 4
1 30-ธันวาคม-2548 492955 94 066 150 308 742
2 16-มกราคม-2549 432747 79 222 789 965 200
3 01-กุมภาพันธ์-2549 412729 87 915 720 149 384
4 16-กุมภาพันธ์-2549 317009 66 784 240 135 280
5 01-มีนาคม-2549 582473 43 586 801 108 914
6 16-มีนาคม-2549 936177 30 486 185 205 320
7 01-เมษายน-2549 738365 95 064 955 301 522
8 16-เมษายน-2549 038564 49 210 442 769 877
9 02-พฤษภาคม-2549 024554 27 006 438 082 117
10 16-พฤษภาคม-2549 100344 71 386 463 696 811
11 01- มิถุนายน-2549 810850 99 149 382 526 664
12 16- มิถุนายน-2549 100935 17 250 381 410 595
13 01-กรกฎาคม-2549 952890 65 126 183 017 839
14 16-กรกฎาคม-2549 512434 48 989 098 518 432
15 01-สิงหาคม-2549 238654 88 847 005 817 487
16 16-สิงหาคม-2549 977486 91 221 305 230 103
17 01-กันยายน-2549 381761 44 600 693 093 626
18 16-กันยายน-2549 217948 41 916 290 864 121
19 01-ตุลาคม-2549 952335 92 007 804 879 951
20 16-ตุลาคม-2549 264825 58 903 092 358 832
21 01-พฤศจิกายน-2549 910957 29 647 739 137 905
22 16-พฤศจิกายน-2549 562856 94 508 307 680 347
23 01-ธันวาคม-2549 270052 12 621 462 091 236
24 16-ธันวาคม-2549 147977 45 439 694 647 197