# สถิติหวยตามวันที่ออก
สถิติหวยวันอาทิตย์
สถิติหวยวันจันทร์
สถิติหวยวันอังคาร
สถิติหวยวันพุธ
สถิติหวยวันพฤหัสบดี
สถิติหวยวันศุกร์
สถิติหวยวันเสาร์
 # สถิติหวยตามเดือนที่ออก
สถิติหวยเดือนมกราคม
สถิติหวยเดือนกุมภาพันธ์
สถิติหวยเดือนมีนาคม
สถิติหวยเดือนเมษายน
สถิติหวยเดือนพฤภาคม
สถิติหวยเดือนมิถุนายน
สถิติหวยเดือนกรกฏาคม
สถิติหวยเดือนสิงหาคม
สถิติหวยเดือนกันยายน
สถิติหวยเดือนตุลาคม
สถิติหวยเดือนพฤศจิกายน
สถิติหวยเดือนธันวาคม
  # สถิติหวยตามปีที่ออก
สถิติหวยปี 2561
สถิติหวยปี 2560
สถิติหวยปี 2559
สถิติหวยปี 2558
สถิติหวยปี 2557
สถิติหวยปี 2556
สถิติหวยปี 2555
สถิติหวยปี 2554
สถิติหวยปี 2553
สถิติหวยปี 2552
สถิติหวยปี 2551
สถิติหวยปี 2550
  # สถิติหวยปี 2554
เลขที่ออกบ่อย หลักร้อยบน เลขที่ออกบ่อย หลักสิบล่าง เลขชุด 3 ตัวบน
เลขที่ออกบ่อย หลักสิบบน เลขที่ออกบ่อย หลักหน่วยล่าง เลขชุด 2 ตัวบน
เลขที่ออกบ่อย หลักหน่วยบน เลขที่ออกบ่อย เลขคู่ เลขคี่ เลขชุด 2 ตัวล่าง
No.
วันที่ออก
รางวัลที่ 1
สองตัว
สามตัว 1
สามตัว 2
สามตัว 3
สามตัว 4
1 30-ธันวาคม-2553 884112 49 936 153 186 933
2 16-มกราคม-2554 281062 23 227 185 758 546
3 01-กุมภาพันธ์-2554 610089 55 596 361 121 432
4 16-กุมภาพันธ์-2554 481764 27 535 510 384 388
5 01-มีนาคม-2554 656037 97 544 357 926 396
6 16-มีนาคม-2554 593331 96 209 945 463 737
7 01-เมษายน-2554 814931 01 723 584 040 036
8 16-เมษายน-2554 825988 44 263 213 397 593
9 02-พฤษภาคม-2554 054136 85 421 945 133 524
10 16-พฤษภาคม-2554 406417 05 700 044 071 889
11 01- มิถุนายน-2554 562370 46 656 346 801 556
12 16- มิถุนายน-2554 351276 88 486 167 162 582
13 01-กรกฎาคม-2554 662953 51 390 160 780 463
14 16-กรกฎาคม-2554 116556 12 227 052 534 609
15 01-สิงหาคม-2554 218756 12 703 583 660 221
16 16-สิงหาคม-2554 536960 62 814 345 074 005
17 01-กันยายน-2554 724533 85 847 021 533 821
18 16-กันยายน-2554 731198 28 384 645 812 589
19 01-ตุลาคม-2554 511052 15 957 104 189 499
20 16-ตุลาคม-2554 955756 83 991 057 329 507
21 01-พฤศจิกายน-2554 805540 54 771 380 065 221
22 16-พฤศจิกายน-2554 997777 57 425 551 406 993
23 01-ธันวาคม-2554 408147 02 922 253 857 739
24 16-ธันวาคม-2554 884178 21 784 235 651 295