# สถิติหวยตามวันที่ออก
สถิติหวยวันอาทิตย์
สถิติหวยวันจันทร์
สถิติหวยวันอังคาร
สถิติหวยวันพุธ
สถิติหวยวันพฤหัสบดี
สถิติหวยวันศุกร์
สถิติหวยวันเสาร์
 # สถิติหวยตามเดือนที่ออก
สถิติหวยเดือนมกราคม
สถิติหวยเดือนกุมภาพันธ์
สถิติหวยเดือนมีนาคม
สถิติหวยเดือนเมษายน
สถิติหวยเดือนพฤภาคม
สถิติหวยเดือนมิถุนายน
สถิติหวยเดือนกรกฏาคม
สถิติหวยเดือนสิงหาคม
สถิติหวยเดือนกันยายน
สถิติหวยเดือนตุลาคม
สถิติหวยเดือนพฤศจิกายน
สถิติหวยเดือนธันวาคม
  # สถิติหวยตามปีที่ออก
สถิติหวยปี 2561
สถิติหวยปี 2560
สถิติหวยปี 2559
สถิติหวยปี 2558
สถิติหวยปี 2557
สถิติหวยปี 2556
สถิติหวยปี 2555
สถิติหวยปี 2554
สถิติหวยปี 2553
สถิติหวยปี 2552
สถิติหวยปี 2551
สถิติหวยปี 2550
  # สถิติหวยปี 2557
เลขที่ออกบ่อย หลักร้อยบน เลขที่ออกบ่อย หลักสิบล่าง เลขชุด 3 ตัวบน
เลขที่ออกบ่อย หลักสิบบน เลขที่ออกบ่อย หลักหน่วยล่าง เลขชุด 2 ตัวบน
เลขที่ออกบ่อย หลักหน่วยบน เลขที่ออกบ่อย เลขคู่ เลขคี่ เลขชุด 2 ตัวล่าง
No.
วันที่ออก
รางวัลที่ 1
สองตัว
สามตัว 1
สามตัว 2
สามตัว 3
สามตัว 4
1 30-ธันวาคม-2556 561072 48 513 750 503 275
2 16-มกราคม-2557 306902 52 077 149 242 510
3 01-กุมภาพันธ์-2557 180149 95 406 492 888 976
4 16-กุมภาพันธ์-2557 384245 01 387 530 074 521
5 01-มีนาคม-2557 906318 35 116 537 753 798
6 16-มีนาคม-2557 531404 79 250 305 400 904
7 01-เมษายน-2557 028866 95 186 835 938 499
8 16-เมษายน-2557 153406 26 344 013 355 634
9 02-พฤษภาคม-2557 103297 52 797 158 673 143
10 16-พฤษภาคม-2557 087523 20 150 505 112 246
11 01- มิถุนายน-2557 781198 18 636 409 324 160
12 16- มิถุนายน-2557 673920 95 158 140 639 576
13 01-กรกฎาคม-2557 378477 39 441 123 864 271
14 16-กรกฎาคม-2557 468728 45 104 117 205 944
15 01-สิงหาคม-2557 766391 82 349 576 623 637
16 16-สิงหาคม-2557 662842 91 187 633 639 912
17 01-กันยายน-2557 856763 22 308 912 477 490
18 16-กันยายน-2557 772269 35 112 342 257 790
19 01-ตุลาคม-2557 375615 44 251 086 159 520
20 16-ตุลาคม-2557 656409 94 647 910 848 784
21 01-พฤศจิกายน-2557 206608 44 607 203 855 979
22 16-พฤศจิกายน-2557 479804 25 179 709 422 480
23 01-ธันวาคม-2557 480449 11 161 580 380 820
24 16-ธันวาคม-2557 948354 90 901 080 775 763