# สถิติหวยตามวันที่ออก
สถิติหวยวันอาทิตย์
สถิติหวยวันจันทร์
สถิติหวยวันอังคาร
สถิติหวยวันพุธ
สถิติหวยวันพฤหัสบดี
สถิติหวยวันศุกร์
สถิติหวยวันเสาร์
 # สถิติหวยตามเดือนที่ออก
สถิติหวยเดือนมกราคม
สถิติหวยเดือนกุมภาพันธ์
สถิติหวยเดือนมีนาคม
สถิติหวยเดือนเมษายน
สถิติหวยเดือนพฤภาคม
สถิติหวยเดือนมิถุนายน
สถิติหวยเดือนกรกฏาคม
สถิติหวยเดือนสิงหาคม
สถิติหวยเดือนกันยายน
สถิติหวยเดือนตุลาคม
สถิติหวยเดือนพฤศจิกายน
สถิติหวยเดือนธันวาคม
  # สถิติหวยตามปีที่ออก
สถิติหวยปี 2561
สถิติหวยปี 2560
สถิติหวยปี 2559
สถิติหวยปี 2558
สถิติหวยปี 2557
สถิติหวยปี 2556
สถิติหวยปี 2555
สถิติหวยปี 2554
สถิติหวยปี 2553
สถิติหวยปี 2552
สถิติหวยปี 2551
สถิติหวยปี 2550
  # สถิติหวยปี 2559
เลขที่ออกบ่อย หลักร้อยบน เลขที่ออกบ่อย หลักสิบล่าง เลขชุด 3 ตัวบน
เลขที่ออกบ่อย หลักสิบบน เลขที่ออกบ่อย หลักหน่วยล่าง เลขชุด 2 ตัวบน
เลขที่ออกบ่อย หลักหน่วยบน เลขที่ออกบ่อย เลขคู่ เลขคี่ เลขชุด 2 ตัวล่าง
No.
วันที่ออก
รางวัลที่ 1
สองตัว
สามตัว 1
สามตัว 2
สามตัว 3
สามตัว 4
1 30-ธันวาคม-2558 008217 02 596 895 246 264
2 17-มกราคม-2559 304371 50 743 786 031 532
3 01-กุมภาพันธ์-2559 927800 09 054 076 625 999
4 16-กุมภาพันธ์-2559 356364 98 309 535 312 699
5 01-มีนาคม-2559 439686 06 155 743 426 530
6 16-มีนาคม-2559 134918 32 855 877 004 973
7 01-เมษายน-2559 066720 92 285 852 390 546
8 16-เมษายน-2559 221609 87 507 523 008 228
9 02-พฤษภาคม-2559 399459 02 046 671 238 403
10 16-พฤษภาคม-2559 141737 98 087 268 382 975
11 01- มิถุนายน-2559 511825 14 880 937 111 775
12 16- มิถุนายน-2559 073816 79 321 749 251 804
13 01-กรกฎาคม-2559 082460 53 173 302 169 609
14 16-กรกฎาคม-2559 449764 55 158 925 552 734
15 01-สิงหาคม-2559 272932 57 472 871 538 983
16 16-สิงหาคม-2559 254004 33 596 631 366 966
17 01-กันยายน-2559 638684 62 630 669 334 335
18 16-กันยายน-2559 240650 42 043 160 493 583
19 01-ตุลาคม-2559 887102 33 017 458 194 280
20 16-ตุลาคม-2559 571947 98 032 587 692 885
21 01-พฤศจิกายน-2559 785438 86 038 752 824 976
22 16-พฤศจิกายน-2559 858383 44 558 570 040 682
23 01-ธันวาคม-2559 086069 77 148 450 513 873
24 16-ธันวาคม-2559 435286 35 596 366 716 199