# สถิติหวยตามวันที่ออก
สถิติหวยวันอาทิตย์
สถิติหวยวันจันทร์
สถิติหวยวันอังคาร
สถิติหวยวันพุธ
สถิติหวยวันพฤหัสบดี
สถิติหวยวันศุกร์
สถิติหวยวันเสาร์
 # สถิติหวยตามเดือนที่ออก
สถิติหวยเดือนมกราคม
สถิติหวยเดือนกุมภาพันธ์
สถิติหวยเดือนมีนาคม
สถิติหวยเดือนเมษายน
สถิติหวยเดือนพฤภาคม
สถิติหวยเดือนมิถุนายน
สถิติหวยเดือนกรกฏาคม
สถิติหวยเดือนสิงหาคม
สถิติหวยเดือนกันยายน
สถิติหวยเดือนตุลาคม
สถิติหวยเดือนพฤศจิกายน
สถิติหวยเดือนธันวาคม
  # สถิติหวยตามปีที่ออก
สถิติหวยปี 2561
สถิติหวยปี 2560
สถิติหวยปี 2559
สถิติหวยปี 2558
สถิติหวยปี 2557
สถิติหวยปี 2556
สถิติหวยปี 2555
สถิติหวยปี 2554
สถิติหวยปี 2553
สถิติหวยปี 2552
สถิติหวยปี 2551
สถิติหวยปี 2550
  # สถิติหวยเดือนมีนาคม
เลขที่ออกบ่อย หลักร้อยบน เลขที่ออกบ่อย หลักสิบล่าง เลขชุด 3 ตัวบน
เลขที่ออกบ่อย หลักสิบบน เลขที่ออกบ่อย หลักหน่วยล่าง เลขชุด 2 ตัวบน
เลขที่ออกบ่อย หลักหน่วยบน เลขที่ออกบ่อย เลขคู่ เลขคี่ เลขชุด 2 ตัวล่าง
No.
วันที่ออก
รางวัลที่ 1
สองตัว
สามตัว 1
สามตัว 2
สามตัว 3
สามตัว 4
1 01-มีนาคม-2538 411454 71 034 019 022 152
2 16-มีนาคม-2538 646847 67 225 044 091 220
3 01-มีนาคม-2539 304855 49 760 664 443 945
4 16-มีนาคม-2539 019128 27 673 798 694 523
5 01-มีนาคม-2540 976779 98 148 414 791 364
6 16-มีนาคม-2540 100474 36 444 822 705 214
7 01-มีนาคม-2541 236364 74 867 285 127 562
8 16-มีนาคม-2541 572701 79 260 852 943 506
9 02-มีนาคม-2542 660214 58 645 612 927 479
10 16-มีนาคม-2542 577278 63 089 418 606 415
11 01-มีนาคม-2543 997833 63 817 250 627 416
12 16-มีนาคม-2543 164311 65 009 460 071 326
13 01-มีนาคม-2544 836537 85 380 292 147 356
14 16-มีนาคม-2544 633616 45 350 903 773 400
15 01-มีนาคม-2545 805590 55 748 715 734 856
16 16-มีนาคม-2545 659152 04 370 066 707 943
17 01-มีนาคม-2546 441022 42 628 707 026 322
18 16-มีนาคม-2546 653062 64 038 702 208 820
19 01-มีนาคม-2547 697483 50 610 510 759 206
20 16-มีนาคม-2547 615366 69 779 094 478 830
21 01-มีนาคม-2548 800751 93 681 714 998 669
22 16-มีนาคม-2548 196345 03 073 601 783 394
23 01-มีนาคม-2549 582473 43 586 801 108 914
24 16-มีนาคม-2549 936177 30 486 185 205 320
25 01-มีนาคม-2550 742425 61 949 294 942 801
26 16-มีนาคม-2550 876763 85 191 001 906 350
27 01-มีนาคม-2551 936685 05 056 085 371 691
28 16-มีนาคม-2551 074946 33 077 085 158 974
29 01-มีนาคม-2552 553091 67 224 238 665 295
30 16-มีนาคม-2552 268812 36 228 929 424 063
31 01-มีนาคม-2553 215227 97 457 627 374 470
32 16-มีนาคม-2553 364222 97 619 996 229 756
33 01-มีนาคม-2554 656037 97 544 357 926 396
34 16-มีนาคม-2554 593331 96 209 945 463 737
35 01-มีนาคม-2555 222518 79 135 199 295 711
36 16-มีนาคม-2555 607064 08 333 350 573 606
37 01-มีนาคม-2556 976241 37 972 721 133 775
38 16-มีนาคม-2556 968433 52 860 959 175 529
39 01-มีนาคม-2557 906318 35 116 537 753 798
40 16-มีนาคม-2557 531404 79 250 305 400 904
41 01-มีนาคม-2558 240237 34 498 031 857 008
42 16-มีนาคม-2558 048151 92 623 622 757 339
43 01-มีนาคม-2559 439686 06 155 743 426 530
44 16-มีนาคม-2559 134918 32 855 877 004 973
45 01-มีนาคม-2560 978453 78 052 577 450 560
46 16-มีนาคม-2560 273863 92 694 941 324 918
47 02-มีนาคม-2561 759415 29 870 318 723 589
48 16-มีนาคม-2561 218559 82 064 720 205 489