# สถิติหวยตามวันที่ออก
สถิติหวยวันอาทิตย์
สถิติหวยวันจันทร์
สถิติหวยวันอังคาร
สถิติหวยวันพุธ
สถิติหวยวันพฤหัสบดี
สถิติหวยวันศุกร์
สถิติหวยวันเสาร์
 # สถิติหวยตามเดือนที่ออก
สถิติหวยเดือนมกราคม
สถิติหวยเดือนกุมภาพันธ์
สถิติหวยเดือนมีนาคม
สถิติหวยเดือนเมษายน
สถิติหวยเดือนพฤภาคม
สถิติหวยเดือนมิถุนายน
สถิติหวยเดือนกรกฏาคม
สถิติหวยเดือนสิงหาคม
สถิติหวยเดือนกันยายน
สถิติหวยเดือนตุลาคม
สถิติหวยเดือนพฤศจิกายน
สถิติหวยเดือนธันวาคม
  # สถิติหวยตามปีที่ออก
สถิติหวยปี 2561
สถิติหวยปี 2560
สถิติหวยปี 2559
สถิติหวยปี 2558
สถิติหวยปี 2557
สถิติหวยปี 2556
สถิติหวยปี 2555
สถิติหวยปี 2554
สถิติหวยปี 2553
สถิติหวยปี 2552
สถิติหวยปี 2551
สถิติหวยปี 2550
  # สถิติหวยเดือนเมษายน
เลขที่ออกบ่อย หลักร้อยบน เลขที่ออกบ่อย หลักสิบล่าง เลขชุด 3 ตัวบน
เลขที่ออกบ่อย หลักสิบบน เลขที่ออกบ่อย หลักหน่วยล่าง เลขชุด 2 ตัวบน
เลขที่ออกบ่อย หลักหน่วยบน เลขที่ออกบ่อย เลขคู่ เลขคี่ เลขชุด 2 ตัวล่าง
No.
วันที่ออก
รางวัลที่ 1
สองตัว
สามตัว 1
สามตัว 2
สามตัว 3
สามตัว 4
1 01-เมษายน-2538 427039 06 254 926 674 978
2 16-เมษายน-2538 053581 99 560 968 681 276
3 01-เมษายน-2539 660765 90 701 338 839 278
4 16-เมษายน-2539 049584 77 435 222 155 052
5 01-เมษายน-2540 617629 52 426 162 330 015
6 16-เมษายน-2540 551450 92 654 165 279 085
7 01-เมษายน-2541 496930 66 454 563 882 786
8 16-เมษายน-2541 146573 17 202 153 705 664
9 01-เมษายน-2542 479957 92 713 471 858 670
10 16-เมษายน-2542 625094 35 394 432 067 859
11 01-เมษายน-2543 963948 99 018 511 535 477
12 16-เมษายน-2543 836777 63 362 131 273 950
13 01-เมษายน-2544 640998 49 877 407 061 600
14 16-เมษายน-2544 140843 28 378 800 952 031
15 01-เมษายน-2545 990543 57 971 430 225 456
16 16-เมษายน-2545 522630 37 586 949 997 085
17 01-เมษายน-2546 933164 86 902 732 863 467
18 16-เมษายน-2546 892525 21 823 796 906 933
19 01-เมษายน-2547 196391 62 808 918 257 851
20 16-เมษายน-2547 705832 12 008 966 634 721
21 01-เมษายน-2548 815753 69 482 381 224 807
22 16-เมษายน-2548 119327 10 081 968 346 627
23 01-เมษายน-2549 738365 95 064 955 301 522
24 16-เมษายน-2549 038564 49 210 442 769 877
25 01-เมษายน-2550 622780 93 677 794 814 022
26 16-เมษายน-2550 405105 63 013 987 866 522
27 01-เมษายน-2551 012653 71 586 195 200 124
28 16-เมษายน-2551 982800 64 802 584 043 008
29 01-เมษายน-2552 816578 50 572 363 113 044
30 16-เมษายน-2552 368415 33 954 179 007 570
31 01-เมษายน-2553 959517 22 174 663 447 040
32 16-เมษายน-2553 211743 96 811 744 154 285
33 01-เมษายน-2554 814931 01 723 584 040 036
34 16-เมษายน-2554 825988 44 263 213 397 593
35 01-เมษายน-2555 257562 69 074 332 581 616
36 16-เมษายน-2555 583470 62 088 216 722 754
37 01-เมษายน-2556 571688 53 430 725 170 670
38 16-เมษายน-2556 843846 86 834 862 906 828
39 01-เมษายน-2557 028866 95 186 835 938 499
40 16-เมษายน-2557 153406 26 344 013 355 634
41 01-เมษายน-2558 605704 70 558 557 962 861
42 16-เมษายน-2558 506260 38 101 164 495 973
43 01-เมษายน-2559 066720 92 285 852 390 546
44 16-เมษายน-2559 221609 87 507 523 008 228
45 01-เมษายน-2560 392785 80 020 057 500 709
46 16-เมษายน-2560 816729 40 766 973 241 807
47 01-เมษายน-2561 412073 85 787 131 924 638
48 16-เมษายน-2561 739229 60 273 654 526 076