# สถิติหวยตามวันที่ออก
สถิติหวยวันอาทิตย์
สถิติหวยวันจันทร์
สถิติหวยวันอังคาร
สถิติหวยวันพุธ
สถิติหวยวันพฤหัสบดี
สถิติหวยวันศุกร์
สถิติหวยวันเสาร์
 # สถิติหวยตามเดือนที่ออก
สถิติหวยเดือนมกราคม
สถิติหวยเดือนกุมภาพันธ์
สถิติหวยเดือนมีนาคม
สถิติหวยเดือนเมษายน
สถิติหวยเดือนพฤภาคม
สถิติหวยเดือนมิถุนายน
สถิติหวยเดือนกรกฏาคม
สถิติหวยเดือนสิงหาคม
สถิติหวยเดือนกันยายน
สถิติหวยเดือนตุลาคม
สถิติหวยเดือนพฤศจิกายน
สถิติหวยเดือนธันวาคม
  # สถิติหวยตามปีที่ออก
สถิติหวยปี 2561
สถิติหวยปี 2560
สถิติหวยปี 2559
สถิติหวยปี 2558
สถิติหวยปี 2557
สถิติหวยปี 2556
สถิติหวยปี 2555
สถิติหวยปี 2554
สถิติหวยปี 2553
สถิติหวยปี 2552
สถิติหวยปี 2551
สถิติหวยปี 2550
  # สถิติหวยเดือนพฤภาคม
เลขที่ออกบ่อย หลักร้อยบน เลขที่ออกบ่อย หลักสิบล่าง เลขชุด 3 ตัวบน
เลขที่ออกบ่อย หลักสิบบน เลขที่ออกบ่อย หลักหน่วยล่าง เลขชุด 2 ตัวบน
เลขที่ออกบ่อย หลักหน่วยบน เลขที่ออกบ่อย เลขคู่ เลขคี่ เลขชุด 2 ตัวล่าง
No.
วันที่ออก
รางวัลที่ 1
สองตัว
สามตัว 1
สามตัว 2
สามตัว 3
สามตัว 4
1 02-พฤษภาคม-2538 564692 88 304 686 268 273
2 16-พฤษภาคม-2538 220381 55 460 597 514 488
3 02-พฤษภาคม-2539 274351 54 175 234 661 978
4 16-พฤษภาคม-2539 978140 75 324 443 718 523
5 02-พฤษภาคม-2540 388437 38 025 656 056 728
6 16-พฤษภาคม-2540 088067 52 510 621 896 769
7 02-พฤษภาคม-2541 663807 72 202 946 143 325
8 16-พฤษภาคม-2541 840043 63 984 258 981 950
9 02-พฤษภาคม-2542 691483 45 686 003 715 134
10 16-พฤษภาคม-2542 618818 16 843 074 884 870
11 02-พฤษภาคม-2543 070715 20 740 979 287 422
12 16-พฤษภาคม-2543 009315 56 174 922 035 226
13 02-พฤษภาคม-2544 205095 64 099 294 543 980
14 16-พฤษภาคม-2544 091982 61 080 055 507 437
15 02-พฤษภาคม-2545 590664 56 503 695 739 764
16 16-พฤษภาคม-2545 598714 76 508 394 725 765
17 02-พฤษภาคม-2546 135603 12 522 386 870 498
18 16-พฤษภาคม-2546 552784 20 608 699 048 362
19 02-พฤษภาคม-2547 653403 91 385 550 822 101
20 16-พฤษภาคม-2547 589207 13 492 992 526 253
21 02-พฤษภาคม-2548 772467 43 017 383 815 073
22 16-พฤษภาคม-2548 867134 97 376 648 465 693
23 02-พฤษภาคม-2549 024554 27 006 438 082 117
24 16-พฤษภาคม-2549 100344 71 386 463 696 811
25 02-พฤษภาคม-2550 430374 81 553 442 881 729
26 16-พฤษภาคม-2550 232897 25 924 858 751 585
27 02-พฤษภาคม-2551 453011 62 001 133 001 792
28 16-พฤษภาคม-2551 329231 69 193 120 355 214
29 02-พฤษภาคม-2552 294452 11 222 549 947 301
30 16-พฤษภาคม-2552 111411 54 368 838 362 892
31 02-พฤษภาคม-2553 360371 06 382 040 517 618
32 16-พฤษภาคม-2553 480012 12 293 151 770 008
33 02-พฤษภาคม-2554 054136 85 421 945 133 524
34 16-พฤษภาคม-2554 406417 05 700 044 071 889
35 02-พฤษภาคม-2555 889501 29 589 597 426 468
36 16-พฤษภาคม-2555 814418 31 101 309 504 902
37 02-พฤษภาคม-2556 603458 07 272 830 516 359
38 16-พฤษภาคม-2556 687125 56 034 261 390 945
39 02-พฤษภาคม-2557 103297 52 797 158 673 143
40 16-พฤษภาคม-2557 087523 20 150 505 112 246
41 02-พฤษภาคม-2558 543466 30 163 195 366 818
42 16-พฤษภาคม-2558 011421 38 484 799 851 928
43 02-พฤษภาคม-2559 399459 02 046 671 238 403
44 16-พฤษภาคม-2559 141737 98 087 268 382 975
45 02-พฤษภาคม-2560 008656 35 573 949 773 923
46 16-พฤษภาคม-2560 454891 53 396 008 603 490
47 02-พฤษภาคม-2561 248038 85 980 527 602 225