# สถิติหวยตามวันที่ออก
สถิติหวยวันอาทิตย์
สถิติหวยวันจันทร์
สถิติหวยวันอังคาร
สถิติหวยวันพุธ
สถิติหวยวันพฤหัสบดี
สถิติหวยวันศุกร์
สถิติหวยวันเสาร์
 # สถิติหวยตามเดือนที่ออก
สถิติหวยเดือนมกราคม
สถิติหวยเดือนกุมภาพันธ์
สถิติหวยเดือนมีนาคม
สถิติหวยเดือนเมษายน
สถิติหวยเดือนพฤภาคม
สถิติหวยเดือนมิถุนายน
สถิติหวยเดือนกรกฏาคม
สถิติหวยเดือนสิงหาคม
สถิติหวยเดือนกันยายน
สถิติหวยเดือนตุลาคม
สถิติหวยเดือนพฤศจิกายน
สถิติหวยเดือนธันวาคม
  # สถิติหวยตามปีที่ออก
สถิติหวยปี 2561
สถิติหวยปี 2560
สถิติหวยปี 2559
สถิติหวยปี 2558
สถิติหวยปี 2557
สถิติหวยปี 2556
สถิติหวยปี 2555
สถิติหวยปี 2554
สถิติหวยปี 2553
สถิติหวยปี 2552
สถิติหวยปี 2551
สถิติหวยปี 2550
  # สถิติหวยเดือนกรกฏาคม
เลขที่ออกบ่อย หลักร้อยบน เลขที่ออกบ่อย หลักสิบล่าง เลขชุด 3 ตัวบน
เลขที่ออกบ่อย หลักสิบบน เลขที่ออกบ่อย หลักหน่วยล่าง เลขชุด 2 ตัวบน
เลขที่ออกบ่อย หลักหน่วยบน เลขที่ออกบ่อย เลขคู่ เลขคี่ เลขชุด 2 ตัวล่าง
No.
วันที่ออก
รางวัลที่ 1
สองตัว
สามตัว 1
สามตัว 2
สามตัว 3
สามตัว 4
1 01-กรกฎาคม-2538 939901 19 423 940 667 379
2 16-กรกฎาคม-2538 248122 96 571 085 303 758
3 01-กรกฎาคม-2539 625379 76 666 293 094 543
4 16-กรกฎาคม-2539 332687 91 771 547 281 010
5 01-กรกฎาคม-2540 676576 11 909 620 412 092
6 16-กรกฎาคม-2540 509691 67 982 623 750 944
7 01-กรกฎาคม-2541 595123 65 076 101 606 314
8 16-กรกฎาคม-2541 599991 52 012 401 904 935
9 01-กรกฎาคม-2542 386441 67 152 987 001 211
10 16-กรกฎาคม-2542 074416 03 138 349 344 004
11 01-กรกฎาคม-2543 674071 29 190 689 761 946
12 18-กรกฎาคม-2543 931342 43 397 237 739 656
13 01-กรกฎาคม-2544 107987 34 546 985 296 364
14 16-กรกฎาคม-2544 820715 50 767 282 171 250
15 01-กรกฎาคม-2545 481447 24 802 763 517 195
16 16-กรกฎาคม-2545 340264 69 034 539 632 304
17 01-กรกฎาคม-2546 461414 91 282 395 878 151
18 16-กรกฎาคม-2546 679545 75 363 281 589 049
19 01-กรกฎาคม-2547 312471 66 313 598 664 261
20 16-กรกฎาคม-2547 205588 25 696 726 461 154
21 01-กรกฎาคม-2548 009554 87 798 427 641 244
22 16-กรกฎาคม-2548 477452 13 757 150 460 642
23 01-กรกฎาคม-2549 952890 65 126 183 017 839
24 16-กรกฎาคม-2549 512434 48 989 098 518 432
25 01-กรกฎาคม-2550 565151 76 949 287 638 146
26 16-กรกฎาคม-2550 527384 77 334 183 105 947
27 01-กรกฎาคม-2551 943671 50 096 287 490 523
28 16-กรกฎาคม-2551 257374 41 401 576 486 344
29 01-กรกฎาคม-2552 207542 66 233 107 799 385
30 16-กรกฎาคม-2552 000816 94 005 177 356 836
31 01-กรกฎาคม-2553 480239 68 893 450 918 961
32 16-กรกฎาคม-2553 180387 34 024 219 309 572
33 01-กรกฎาคม-2554 662953 51 390 160 780 463
34 16-กรกฎาคม-2554 116556 12 227 052 534 609
35 01-กรกฎาคม-2555 915900 60 715 656 530 611
36 16-กรกฎาคม-2555 904050 11 897 224 159 042
37 01-กรกฎาคม-2556 646905 51 903 075 904 284
38 16-กรกฎาคม-2556 566996 86 352 210 584 526
39 01-กรกฎาคม-2557 378477 39 441 123 864 271
40 16-กรกฎาคม-2557 468728 45 104 117 205 944
41 01-กรกฎาคม-2558 759049 26 081 565 567 814
42 16-กรกฎาคม-2558 121507 49 294 461 761 830
43 01-กรกฎาคม-2559 082460 53 173 302 169 609
44 16-กรกฎาคม-2559 449764 55 158 925 552 734
45 01-กรกฎาคม-2560 112360 26 226 489 688 005
46 16-กรกฎาคม-2560 820327 87 835 584 390 823