# สถิติหวยตามวันที่ออก
สถิติหวยวันอาทิตย์
สถิติหวยวันจันทร์
สถิติหวยวันอังคาร
สถิติหวยวันพุธ
สถิติหวยวันพฤหัสบดี
สถิติหวยวันศุกร์
สถิติหวยวันเสาร์
 # สถิติหวยตามเดือนที่ออก
สถิติหวยเดือนมกราคม
สถิติหวยเดือนกุมภาพันธ์
สถิติหวยเดือนมีนาคม
สถิติหวยเดือนเมษายน
สถิติหวยเดือนพฤภาคม
สถิติหวยเดือนมิถุนายน
สถิติหวยเดือนกรกฏาคม
สถิติหวยเดือนสิงหาคม
สถิติหวยเดือนกันยายน
สถิติหวยเดือนตุลาคม
สถิติหวยเดือนพฤศจิกายน
สถิติหวยเดือนธันวาคม
  # สถิติหวยตามปีที่ออก
สถิติหวยปี 2561
สถิติหวยปี 2560
สถิติหวยปี 2559
สถิติหวยปี 2558
สถิติหวยปี 2557
สถิติหวยปี 2556
สถิติหวยปี 2555
สถิติหวยปี 2554
สถิติหวยปี 2553
สถิติหวยปี 2552
สถิติหวยปี 2551
สถิติหวยปี 2550
  # สถิติหวยเดือนสิงหาคม
เลขที่ออกบ่อย หลักร้อยบน เลขที่ออกบ่อย หลักสิบล่าง เลขชุด 3 ตัวบน
เลขที่ออกบ่อย หลักสิบบน เลขที่ออกบ่อย หลักหน่วยล่าง เลขชุด 2 ตัวบน
เลขที่ออกบ่อย หลักหน่วยบน เลขที่ออกบ่อย เลขคู่ เลขคี่ เลขชุด 2 ตัวล่าง
No.
วันที่ออก
รางวัลที่ 1
สองตัว
สามตัว 1
สามตัว 2
สามตัว 3
สามตัว 4
1 01-สิงหาคม-2538 464819 59 070 274 669 293
2 16-สิงหาคม-2538 265333 51 235 455 618 342
3 01-สิงหาคม-2539 151091 61 646 650 833 669
4 16-สิงหาคม-2539 352768 19 389 932 609 875
5 01-สิงหาคม-2540 054272 31 797 145 414 440
6 16-สิงหาคม-2540 156967 30 235 957 596 569
7 01-สิงหาคม-2541 748493 22 015 001 771 862
8 16-สิงหาคม-2541 081784 91 724 464 644 677
9 01-สิงหาคม-2542 056860 98 688 064 303 994
10 16-สิงหาคม-2542 340998 65 696 333 371 111
11 01-สิงหาคม-2543 267540 18 463 662 930 881
12 16-สิงหาคม-2543 459013 57 120 155 378 087
13 01-สิงหาคม-2544 180597 11 848 864 086 602
14 16-สิงหาคม-2544 690135 10 588 900 717 217
15 01-สิงหาคม-2545 493438 88 529 544 645 269
16 16-สิงหาคม-2545 120108 57 147 953 173 105
17 01-สิงหาคม-2546 766098 91 733 856 007 460
18 16-สิงหาคม-2546 354771 00 496 271 206 624
19 02-สิงหาคม-2547 868990 45 956 811 510 377
20 16-สิงหาคม-2547 335921 59 114 082 559 288
21 01-สิงหาคม-2548 961633 26 055 152 386 272
22 16-สิงหาคม-2548 475560 68 272 844 103 915
23 01-สิงหาคม-2549 238654 88 847 005 817 487
24 16-สิงหาคม-2549 977486 91 221 305 230 103
25 01-สิงหาคม-2550 429924 29 006 885 962 048
26 16-สิงหาคม-2550 476207 93 236 234 424 312
27 01-สิงหาคม-2551 850348 11 408 236 913 386
28 16-สิงหาคม-2551 380377 36 457 744 161 445
29 01-สิงหาคม-2552 154986 92 688 239 421 374
30 16-สิงหาคม-2552 462933 96 843 292 577 658
31 01-สิงหาคม-2553 210008 10 769 182 727 191
32 16-สิงหาคม-2553 911097 64 986 578 448 689
33 01-สิงหาคม-2554 218756 12 703 583 660 221
34 16-สิงหาคม-2554 536960 62 814 345 074 005
35 01-สิงหาคม-2555 895590 50 820 599 796 745
36 16-สิงหาคม-2555 683877 28 032 612 775 730
37 01-สิงหาคม-2556 356435 82 451 880 718 329
38 16-สิงหาคม-2556 321327 20 201 417 448 945
39 01-สิงหาคม-2557 766391 82 349 576 623 637
40 16-สิงหาคม-2557 662842 91 187 633 639 912
41 01-สิงหาคม-2558 518677 53 333 598 648 889
42 16-สิงหาคม-2558 033363 40 227 624 648 781
43 01-สิงหาคม-2559 272932 57 472 871 538 983
44 16-สิงหาคม-2559 254004 33 596 631 366 966
45 01-สิงหาคม-2560 756519 36 061 386 787 989
46 16-สิงหาคม-2560 715431 37 115 302 253 945