# สถิติหวยตามวันที่ออก
สถิติหวยวันอาทิตย์
สถิติหวยวันจันทร์
สถิติหวยวันอังคาร
สถิติหวยวันพุธ
สถิติหวยวันพฤหัสบดี
สถิติหวยวันศุกร์
สถิติหวยวันเสาร์
 # สถิติหวยตามเดือนที่ออก
สถิติหวยเดือนมกราคม
สถิติหวยเดือนกุมภาพันธ์
สถิติหวยเดือนมีนาคม
สถิติหวยเดือนเมษายน
สถิติหวยเดือนพฤภาคม
สถิติหวยเดือนมิถุนายน
สถิติหวยเดือนกรกฏาคม
สถิติหวยเดือนสิงหาคม
สถิติหวยเดือนกันยายน
สถิติหวยเดือนตุลาคม
สถิติหวยเดือนพฤศจิกายน
สถิติหวยเดือนธันวาคม
  # สถิติหวยตามปีที่ออก
สถิติหวยปี 2561
สถิติหวยปี 2560
สถิติหวยปี 2559
สถิติหวยปี 2558
สถิติหวยปี 2557
สถิติหวยปี 2556
สถิติหวยปี 2555
สถิติหวยปี 2554
สถิติหวยปี 2553
สถิติหวยปี 2552
สถิติหวยปี 2551
สถิติหวยปี 2550
  # สถิติหวยเดือนกันยายน
เลขที่ออกบ่อย หลักร้อยบน เลขที่ออกบ่อย หลักสิบล่าง เลขชุด 3 ตัวบน
เลขที่ออกบ่อย หลักสิบบน เลขที่ออกบ่อย หลักหน่วยล่าง เลขชุด 2 ตัวบน
เลขที่ออกบ่อย หลักหน่วยบน เลขที่ออกบ่อย เลขคู่ เลขคี่ เลขชุด 2 ตัวล่าง
No.
วันที่ออก
รางวัลที่ 1
สองตัว
สามตัว 1
สามตัว 2
สามตัว 3
สามตัว 4
1 01-กันยายน-2538 620837 83 693 672 255 644
2 16-กันยายน-2538 876454 51 558 297 582 802
3 01-กันยายน-2539 470136 02 392 666 927 501
4 16-กันยายน-2539 814362 59 889 818 976 400
5 01-กันยายน-2540 083537 59 132 319 658 743
6 16-กันยายน-2540 527514 93 251 335 687 935
7 01-กันยายน-2541 872795 96 316 042 551 060
8 16-กันยายน-2541 065720 65 782 584 401 311
9 01-กันยายน-2542 591344 33 261 237 275 861
10 16-กันยายน-2542 807806 46 893 268 283 734
11 01-กันยายน-2543 437367 52 474 365 290 952
12 16-กันยายน-2543 046251 05 230 860 806 933
13 01-กันยายน-2544 119067 14 532 218 294 145
14 16-กันยายน-2544 616426 82 089 291 806 995
15 01-กันยายน-2545 994200 51 395 046 799 126
16 16-กันยายน-2545 156050 85 056 169 823 889
17 01-กันยายน-2546 187813 92 661 918 739 249
18 16-กันยายน-2546 600589 53 909 356 996 494
19 01-กันยายน-2547 096597 70 709 929 014 456
20 16-กันยายน-2547 923373 59 295 888 774 867
21 01-กันยายน-2548 316933 17 123 338 969 047
22 16-กันยายน-2548 214768 10 498 282 124 057
23 01-กันยายน-2549 381761 44 600 693 093 626
24 16-กันยายน-2549 217948 41 916 290 864 121
25 01-กันยายน-2550 331810 69 293 520 518 505
26 16-กันยายน-2550 499336 45 247 273 604 608
27 01-กันยายน-2551 695993 09 413 206 904 027
28 16-กันยายน-2551 012377 56 691 378 557 534
29 01-กันยายน-2552 015865 32 435 447 446 924
30 16-กันยายน-2552 202912 48 200 353 539 166
31 01-กันยายน-2553 354656 11 784 570 656 096
32 16-กันยายน-2553 017422 66 103 316 431 075
33 01-กันยายน-2554 724533 85 847 021 533 821
34 16-กันยายน-2554 731198 28 384 645 812 589
35 01-กันยายน-2555 329997 07 736 598 148 639
36 16-กันยายน-2555 540143 79 242 752 123 770
37 01-กันยายน-2556 548123 05 045 281 570 800
38 16-กันยายน-2556 562684 63 056 754 574 235
39 01-กันยายน-2557 856763 22 308 912 477 490
40 16-กันยายน-2557 772269 35 112 342 257 790
41 01-กันยายน-2558 021094 89 260 403 068 819
42 16-กันยายน-2558 743148 06 209 435 084 375
43 01-กันยายน-2559 638684 62 630 669 334 335
44 16-กันยายน-2559 240650 42 043 160 493 583
45 01-กันยายน-2560 143224 65 345 679 278 195
46 16-กันยายน-2560 170143 71 172 647 340 388