# สถิติหวยตามวันที่ออก
สถิติหวยวันอาทิตย์
สถิติหวยวันจันทร์
สถิติหวยวันอังคาร
สถิติหวยวันพุธ
สถิติหวยวันพฤหัสบดี
สถิติหวยวันศุกร์
สถิติหวยวันเสาร์
 # สถิติหวยตามเดือนที่ออก
สถิติหวยเดือนมกราคม
สถิติหวยเดือนกุมภาพันธ์
สถิติหวยเดือนมีนาคม
สถิติหวยเดือนเมษายน
สถิติหวยเดือนพฤภาคม
สถิติหวยเดือนมิถุนายน
สถิติหวยเดือนกรกฏาคม
สถิติหวยเดือนสิงหาคม
สถิติหวยเดือนกันยายน
สถิติหวยเดือนตุลาคม
สถิติหวยเดือนพฤศจิกายน
สถิติหวยเดือนธันวาคม
  # สถิติหวยตามปีที่ออก
สถิติหวยปี 2561
สถิติหวยปี 2560
สถิติหวยปี 2559
สถิติหวยปี 2558
สถิติหวยปี 2557
สถิติหวยปี 2556
สถิติหวยปี 2555
สถิติหวยปี 2554
สถิติหวยปี 2553
สถิติหวยปี 2552
สถิติหวยปี 2551
สถิติหวยปี 2550
  # สถิติหวยวันจันทร์
เลขที่ออกบ่อย หลักร้อยบน เลขที่ออกบ่อย หลักสิบล่าง เลขชุด 3 ตัวบน
เลขที่ออกบ่อย หลักสิบบน เลขที่ออกบ่อย หลักหน่วยล่าง เลขชุด 2 ตัวบน
เลขที่ออกบ่อย หลักหน่วยบน เลขที่ออกบ่อย เลขคู่ เลขคี่ เลขชุด 2 ตัวล่าง
No.
วันที่ออก
รางวัลที่ 1
สองตัว
สามตัว 1
สามตัว 2
สามตัว 3
สามตัว 4
1 16-มกราคม-2538 922388 40 168 667 253 022
2 16-ตุลาคม-2538 322154 86 924 192 716 233
3 01-เมษายน-2539 660765 90 701 338 839 278
4 01-กรกฎาคม-2539 625379 76 666 293 094 543
5 16-กันยายน-2539 814362 59 889 818 976 400
6 16-ธันวาคม-2539 593856 44 381 755 608 438
7 30-ธันวาคม-2539 879454 29 879 314 158 584
8 16- มิถุนายน-2540 537146 61 635 769 982 504
9 01-กันยายน-2540 083537 59 132 319 658 743
10 01-ธันวาคม-2540 241559 86 392 982 677 168
11 16-กุมภาพันธ์-2541 612897 69 460 234 356 213
12 16-มีนาคม-2541 572701 79 260 852 943 506
13 01- มิถุนายน-2541 820088 67 014 649 781 530
14 16-พฤศจิกายน-2541 270744 20 480 763 785 794
15 01-กุมภาพันธ์-2542 342860 69 361 048 735 752
16 16-สิงหาคม-2542 340998 65 696 333 371 111
17 01-พฤศจิกายน-2542 561335 03 855 882 570 141
18 16-ตุลาคม-2543 620662 39 372 133 607 276
19 16-เมษายน-2544 140843 28 378 800 952 031
20 16-กรกฎาคม-2544 820715 50 767 282 171 250
21 01-ตุลาคม-2544 104145 15 058 287 303 827
22 01-เมษายน-2545 990543 57 971 430 225 456
23 01-กรกฎาคม-2545 481447 24 802 763 517 195
24 16-กันยายน-2545 156050 85 056 169 823 889
25 16-ธันวาคม-2545 019682 67 849 075 312 616
26 30-ธันวาคม-2545 895196 95 609 689 116 191
27 17-กุมภาพันธ์-2546 455578 61 857 980 496 805
28 16- มิถุนายน-2546 389872 29 006 922 995 605
29 01-กันยายน-2546 187813 92 661 918 739 249
30 01-ธันวาคม-2546 991307 78 945 719 559 217
31 16-กุมภาพันธ์-2547 698002 00 877 309 798 072
32 01-มีนาคม-2547 697483 50 610 510 759 206
33 02-สิงหาคม-2547 868990 45 956 811 510 377
34 16-สิงหาคม-2547 335921 59 114 082 559 288
35 01-พฤศจิกายน-2547 185966 23 862 137 745 661
36 02-พฤษภาคม-2548 772467 43 017 383 815 073
37 16-พฤษภาคม-2548 867134 97 376 648 465 693
38 01-สิงหาคม-2548 961633 26 055 152 386 272
39 16-มกราคม-2549 432747 79 222 789 965 200
40 16-ตุลาคม-2549 264825 58 903 092 358 832
41 16-เมษายน-2550 405105 63 013 987 866 522
42 16-กรกฎาคม-2550 527384 77 334 183 105 947
43 01-ตุลาคม-2550 430667 76 090 667 126 104
44 16- มิถุนายน-2551 729111 75 639 870 345 339
45 01-กันยายน-2551 695993 09 413 206 904 027
46 01-ธันวาคม-2551 205434 05 957 013 617 260
47 16-กุมภาพันธ์-2552 038730 93 961 939 115 434
48 16-มีนาคม-2552 268812 36 228 929 424 063
49 01- มิถุนายน-2552 777661 26 242 097 240 642
50 16-พฤศจิกายน-2552 055986 58 299 952 072 536
51 01-กุมภาพันธ์-2553 186312 14 936 577 694 403
52 01-มีนาคม-2553 215227 97 457 627 374 470
53 16-สิงหาคม-2553 911097 64 986 578 448 689
54 01-พฤศจิกายน-2553 191100 59 653 968 801 739
55 02-พฤษภาคม-2554 054136 85 421 945 133 524
56 16-พฤษภาคม-2554 406417 05 700 044 071 889
57 01-สิงหาคม-2554 218756 12 703 583 660 221
58 16-มกราคม-2555 451445 81 328 150 941 639
59 16-เมษายน-2555 583470 62 088 216 722 754
60 16-กรกฎาคม-2555 904050 11 897 224 159 042
61 01-ตุลาคม-2555 124025 58 940 554 291 873
62 01-เมษายน-2556 571688 53 430 725 170 670
63 01-กรกฎาคม-2556 646905 51 903 075 904 284
64 16-กันยายน-2556 562684 63 056 754 574 235
65 16-ธันวาคม-2556 341767 79 826 228 111 742
66 30-ธันวาคม-2556 561072 48 513 750 503 275
67 16- มิถุนายน-2557 673920 95 158 140 639 576
68 01-กันยายน-2557 856763 22 308 912 477 490
69 01-ธันวาคม-2557 480449 11 161 580 380 820
70 16-กุมภาพันธ์-2558 001864 90 843 103 825 392
71 16-มีนาคม-2558 048151 92 623 622 757 339
72 16-พฤศจิกายน-2558 795283 03 028 241 643 802
73 01-กุมภาพันธ์-2559 927800 09 054 076 625 999
74 02-พฤษภาคม-2559 399459 02 046 671 238 403
75 16-พฤษภาคม-2559 141737 98 087 268 382 975
76 01-สิงหาคม-2559 272932 57 472 871 538 983
77 16-ตุลาคม-2560 413494 86 180 971 287 128
78 20-พฤศจิกายน-2560 292391 98 831 961 477 628
79 16-เมษายน-2561 739229 60 273 654 526 076