# สถิติหวยตามวันที่ออก
สถิติหวยวันอาทิตย์
สถิติหวยวันจันทร์
สถิติหวยวันอังคาร
สถิติหวยวันพุธ
สถิติหวยวันพฤหัสบดี
สถิติหวยวันศุกร์
สถิติหวยวันเสาร์
 # สถิติหวยตามเดือนที่ออก
สถิติหวยเดือนมกราคม
สถิติหวยเดือนกุมภาพันธ์
สถิติหวยเดือนมีนาคม
สถิติหวยเดือนเมษายน
สถิติหวยเดือนพฤภาคม
สถิติหวยเดือนมิถุนายน
สถิติหวยเดือนกรกฏาคม
สถิติหวยเดือนสิงหาคม
สถิติหวยเดือนกันยายน
สถิติหวยเดือนตุลาคม
สถิติหวยเดือนพฤศจิกายน
สถิติหวยเดือนธันวาคม
  # สถิติหวยตามปีที่ออก
สถิติหวยปี 2561
สถิติหวยปี 2560
สถิติหวยปี 2559
สถิติหวยปี 2558
สถิติหวยปี 2557
สถิติหวยปี 2556
สถิติหวยปี 2555
สถิติหวยปี 2554
สถิติหวยปี 2553
สถิติหวยปี 2552
สถิติหวยปี 2551
สถิติหวยปี 2550
  # สถิติหวยวันอาทิตย์
เลขที่ออกบ่อย หลักร้อยบน เลขที่ออกบ่อย หลักสิบล่าง เลขชุด 3 ตัวบน
เลขที่ออกบ่อย หลักสิบบน เลขที่ออกบ่อย หลักหน่วยล่าง เลขชุด 2 ตัวบน
เลขที่ออกบ่อย หลักหน่วยบน เลขที่ออกบ่อย เลขคู่ เลขคี่ เลขชุด 2 ตัวล่าง
No.
วันที่ออก
รางวัลที่ 1
สองตัว
สามตัว 1
สามตัว 2
สามตัว 3
สามตัว 4
1 16-เมษายน-2538 053581 99 560 968 681 276
2 16-กรกฎาคม-2538 248122 96 571 085 303 758
3 01-ตุลาคม-2538 317092 76 139 819 088 296
4 16- มิถุนายน-2539 312311 21 649 113 735 916
5 01-กันยายน-2539 470136 02 392 666 927 501
6 01-ธันวาคม-2539 179528 66 822 365 920 566
7 16-กุมภาพันธ์-2540 499884 94 716 247 533 315
8 16-มีนาคม-2540 100474 36 444 822 705 214
9 01- มิถุนายน-2540 643997 24 507 918 784 060
10 16-พฤศจิกายน-2540 875462 99 536 573 730 038
11 01-กุมภาพันธ์-2541 665959 48 381 685 788 941
12 01-มีนาคม-2541 236364 74 867 285 127 562
13 16-สิงหาคม-2541 081784 91 724 464 644 677
14 01-พฤศจิกายน-2541 920846 29 081 316 044 239
15 02-พฤษภาคม-2542 691483 45 686 003 715 134
16 16-พฤษภาคม-2542 618818 16 843 074 884 870
17 01-สิงหาคม-2542 056860 98 688 064 303 994
18 16-มกราคม-2543 442183 82 640 950 269 847
19 16-เมษายน-2543 836777 63 362 131 273 950
20 01-ตุลาคม-2543 290582 26 070 618 436 690
21 01-เมษายน-2544 640998 49 877 407 061 600
22 01-กรกฎาคม-2544 107987 34 546 985 296 364
23 16-กันยายน-2544 616426 82 089 291 806 995
24 16-ธันวาคม-2544 224675 00 887 538 363 902
25 30-ธันวาคม-2544 729367 64 107 611 974 873
26 16- มิถุนายน-2545 073261 07 845 662 156 472
27 01-กันยายน-2545 994200 51 395 046 799 126
28 01-ธันวาคม-2545 968422 37 809 337 088 298
29 16-มีนาคม-2546 653062 64 038 702 208 820
30 01- มิถุนายน-2546 766066 36 523 354 083 686
31 16-พฤศจิกายน-2546 238511 68 155 767 594 474
32 01-กุมภาพันธ์-2547 216822 77 361 242 769 765
33 02-พฤษภาคม-2547 653403 91 385 550 822 101
34 16-พฤษภาคม-2547 589207 13 492 992 526 253
35 16-มกราคม-2548 335022 08 689 291 039 479
36 16-ตุลาคม-2548 041072 71 346 913 410 269
37 16-เมษายน-2549 038564 49 210 442 769 877
38 16-กรกฎาคม-2549 512434 48 989 098 518 432
39 01-ตุลาคม-2549 952335 92 007 804 879 951
40 01-เมษายน-2550 622780 93 677 794 814 022
41 01-กรกฎาคม-2550 565151 76 949 287 638 146
42 16-กันยายน-2550 499336 45 247 273 604 608
43 16-ธันวาคม-2550 513501 96 432 460 425 702
44 30-ธันวาคม-2550 595411 81 267 490 741 787
45 16-มีนาคม-2551 074946 33 077 085 158 974
46 01- มิถุนายน-2551 414875 35 666 370 916 747
47 16-พฤศจิกายน-2551 002612 20 068 877 589 824
48 01-กุมภาพันธ์-2552 534533 69 660 777 015 427
49 01-มีนาคม-2552 553091 67 224 238 665 295
50 16-สิงหาคม-2552 462933 96 843 292 577 658
51 01-พฤศจิกายน-2552 689140 85 366 923 642 465
52 02-พฤษภาคม-2553 360371 06 382 040 517 618
53 16-พฤษภาคม-2553 480012 12 293 151 770 008
54 01-สิงหาคม-2553 210008 10 769 182 727 191
55 16-มกราคม-2554 281062 23 227 185 758 546
56 16-ตุลาคม-2554 955756 83 991 057 329 507
57 01-เมษายน-2555 257562 69 074 332 581 616
58 01-กรกฎาคม-2555 915900 60 715 656 530 611
59 16-กันยายน-2555 540143 79 242 752 123 770
60 16-ธันวาคม-2555 529524 72 734 745 778 008
61 30-ธันวาคม-2555 302358 00 589 864 126 832
62 16- มิถุนายน-2556 289673 69 390 098 114 502
63 01-กันยายน-2556 548123 05 045 281 570 800
64 01-ธันวาคม-2556 168795 27 734 766 074 980
65 16-กุมภาพันธ์-2557 384245 01 387 530 074 521
66 16-มีนาคม-2557 531404 79 250 305 400 904
67 01- มิถุนายน-2557 781198 18 636 409 324 160
68 16-พฤศจิกายน-2557 479804 25 179 709 422 480
69 01-กุมภาพันธ์-2558 155537 79 083 286 813 008
70 01-มีนาคม-2558 240237 34 498 031 857 008
71 16-สิงหาคม-2558 033363 40 227 624 648 781
72 01-พฤศจิกายน-2558 361211 45 106 757 166 473
73 17-มกราคม-2559 304371 50 743 786 031 532
74 16-ตุลาคม-2559 571947 98 032 587 692 885
75 16-เมษายน-2560 816729 40 766 973 241 807
76 16-กรกฎาคม-2560 820327 87 835 584 390 823
77 01-ตุลาคม-2560 880714 52 611 726 462 952
78 01-เมษายน-2561 412073 85 787 131 924 638