# สถิติหวยตามวันที่ออก
สถิติหวยวันอาทิตย์
สถิติหวยวันจันทร์
สถิติหวยวันอังคาร
สถิติหวยวันพุธ
สถิติหวยวันพฤหัสบดี
สถิติหวยวันศุกร์
สถิติหวยวันเสาร์
 # สถิติหวยตามเดือนที่ออก
สถิติหวยเดือนมกราคม
สถิติหวยเดือนกุมภาพันธ์
สถิติหวยเดือนมีนาคม
สถิติหวยเดือนเมษายน
สถิติหวยเดือนพฤภาคม
สถิติหวยเดือนมิถุนายน
สถิติหวยเดือนกรกฏาคม
สถิติหวยเดือนสิงหาคม
สถิติหวยเดือนกันยายน
สถิติหวยเดือนตุลาคม
สถิติหวยเดือนพฤศจิกายน
สถิติหวยเดือนธันวาคม
  # สถิติหวยตามปีที่ออก
สถิติหวยปี 2561
สถิติหวยปี 2560
สถิติหวยปี 2559
สถิติหวยปี 2558
สถิติหวยปี 2557
สถิติหวยปี 2556
สถิติหวยปี 2555
สถิติหวยปี 2554
สถิติหวยปี 2553
สถิติหวยปี 2552
สถิติหวยปี 2551
สถิติหวยปี 2550
  # สถิติหวยวันพฤหัสบดี
เลขที่ออกบ่อย หลักร้อยบน เลขที่ออกบ่อย หลักสิบล่าง เลขชุด 3 ตัวบน
เลขที่ออกบ่อย หลักสิบบน เลขที่ออกบ่อย หลักหน่วยล่าง เลขชุด 2 ตัวบน
เลขที่ออกบ่อย หลักหน่วยบน เลขที่ออกบ่อย เลขคู่ เลขคี่ เลขชุด 2 ตัวล่าง
No.
วันที่ออก
รางวัลที่ 1
สองตัว
สามตัว 1
สามตัว 2
สามตัว 3
สามตัว 4
1 16-กุมภาพันธ์-2538 859070 95 828 597 452 126
2 16-มีนาคม-2538 646847 67 225 044 091 220
3 01- มิถุนายน-2538 105615 17 374 735 168 688
4 16-พฤศจิกายน-2538 239422 85 073 883 776 756
5 01-กุมภาพันธ์-2539 256556 26 906 705 549 994
6 02-พฤษภาคม-2539 274351 54 175 234 661 978
7 16-พฤษภาคม-2539 978140 75 324 443 718 523
8 01-สิงหาคม-2539 151091 61 646 650 833 669
9 16-มกราคม-2540 151995 47 612 257 020 318
10 16-ตุลาคม-2540 405124 98 280 356 459 125
11 16-เมษายน-2541 146573 17 202 153 705 664
12 16-กรกฎาคม-2541 599991 52 012 401 904 935
13 01-ตุลาคม-2541 987844 18 306 236 728 470
14 01-เมษายน-2542 479957 92 713 471 858 670
15 01-กรกฎาคม-2542 386441 67 152 987 001 211
16 16-กันยายน-2542 807806 46 893 268 283 734
17 16-ธันวาคม-2542 139850 30 131 686 143 656
18 30-ธันวาคม-2542 051108 03 061 263 540 301
19 16-มีนาคม-2543 164311 65 009 460 071 326
20 01- มิถุนายน-2543 592761 16 810 981 705 716
21 16-พฤศจิกายน-2543 565311 10 304 044 381 494
22 01-กุมภาพันธ์-2544 454703 13 063 245 437 089
23 01-มีนาคม-2544 836537 85 380 292 147 356
24 16-สิงหาคม-2544 690135 10 588 900 717 217
25 01-พฤศจิกายน-2544 683472 52 392 081 694 431
26 02-พฤษภาคม-2545 590664 56 503 695 739 764
27 16-พฤษภาคม-2545 598714 76 508 394 725 765
28 01-สิงหาคม-2545 493438 88 529 544 645 269
29 16-มกราคม-2546 997085 06 262 519 535 441
30 16-ตุลาคม-2546 305500 03 109 012 084 470
31 01-เมษายน-2547 196391 62 808 918 257 851
32 01-กรกฎาคม-2547 312471 66 313 598 664 261
33 16-กันยายน-2547 923373 59 295 888 774 867
34 16-ธันวาคม-2547 479372 17 288 075 999 183
35 30-ธันวาคม-2547 168858 28 221 603 627 179
36 16- มิถุนายน-2548 793070 44 806 012 074 605
37 01-กันยายน-2548 316933 17 123 338 969 047
38 01-ธันวาคม-2548 388551 17 027 072 764 770
39 16-กุมภาพันธ์-2549 317009 66 784 240 135 280
40 16-มีนาคม-2549 936177 30 486 185 205 320
41 01- มิถุนายน-2549 810850 99 149 382 526 664
42 16-พฤศจิกายน-2549 562856 94 508 307 680 347
43 01-กุมภาพันธ์-2550 769925 56 893 239 287 865
44 01-มีนาคม-2550 742425 61 949 294 942 801
45 16-สิงหาคม-2550 476207 93 236 234 424 312
46 01-พฤศจิกายน-2550 927907 88 648 277 213 524
47 16-ตุลาคม-2551 431277 98 644 526 324 648
48 16-เมษายน-2552 368415 33 954 179 007 570
49 16-กรกฎาคม-2552 000816 94 005 177 356 836
50 01-ตุลาคม-2552 169387 06 255 714 435 249
51 01-เมษายน-2553 959517 22 174 663 447 040
52 01-กรกฎาคม-2553 480239 68 893 450 918 961
53 16-กันยายน-2553 017422 66 103 316 431 075
54 16-ธันวาคม-2553 334380 24 529 315 533 306
55 30-ธันวาคม-2553 884112 49 936 153 186 933
56 16- มิถุนายน-2554 351276 88 486 167 162 582
57 01-กันยายน-2554 724533 85 847 021 533 821
58 01-ธันวาคม-2554 408147 02 922 253 857 739
59 16-กุมภาพันธ์-2555 648684 18 906 214 111 420
60 01-มีนาคม-2555 222518 79 135 199 295 711
61 16-สิงหาคม-2555 683877 28 032 612 775 730
62 01-พฤศจิกายน-2555 524694 63 217 188 285 338
63 02-พฤษภาคม-2556 603458 07 272 830 516 359
64 16-พฤษภาคม-2556 687125 56 034 261 390 945
65 01-สิงหาคม-2556 356435 82 451 880 718 329
66 16-มกราคม-2557 306902 52 077 149 242 510
67 16-ตุลาคม-2557 656409 94 647 910 848 784
68 16-เมษายน-2558 506260 38 101 164 495 973
69 16-กรกฎาคม-2558 121507 49 294 461 761 830
70 01-ตุลาคม-2558 594825 07 175 918 440 799
71 17-ธันวาคม-2558 930255 08 140 250 094 638
72 16- มิถุนายน-2559 073816 79 321 749 251 804
73 01-กันยายน-2559 638684 62 630 669 334 335
74 01-ธันวาคม-2559 086069 77 148 450 513 873
75 16-กุมภาพันธ์-2560 229116 14 375 953 128 464
76 16-มีนาคม-2560 273863 92 694 941 324 918
77 01- มิถุนายน-2560 053630 61 121 218 581 881
78 01-กุมภาพันธ์-2561 026853 31 106 947 519 181