หวยรัฐบาล หวยบนดิน

หวยรัฐบาล หวยบนดิน

สำหรับซื้อหวย วันที่ อาทิตย์ ที่ 1 เมษายน 2561


สูตรหวย เด่น 3 ตัว สูตรดับหลักสิบ บน สถิติหวย


วิเคราะห์ เจาะลึก###������������������������������������������������...
 # สถิติหวยตามวันที่ออก
สถิติหวยวันอาทิตย์
สถิติหวยวันจันทร์
สถิติหวยวันอังคาร
สถิติหวยวันพุธ
สถิติหวยวันพฤหัสบดี
สถิติหวยวันศุกร์
สถิติหวยวันเสาร์
 # สถิติหวยตามเดือนที่ออก
สถิติหวยเดือนมกราคม
สถิติหวยเดือนกุมภาพันธ์
สถิติหวยเดือนมีนาคม
สถิติหวยเดือนเมษายน
สถิติหวยเดือนพฤภาคม
สถิติหวยเดือนมิถุนายน
สถิติหวยเดือนกรกฏาคม
สถิติหวยเดือนสิงหาคม
สถิติหวยเดือนกันยายน
สถิติหวยเดือนตุลาคม
สถิติหวยเดือนพฤศจิกายน
สถิติหวยเดือนธันวาคม
  # สถิติหวยตามปีที่ออก
สถิติหวยปี 2561
สถิติหวยปี 2560
สถิติหวยปี 2559
สถิติหวยปี 2558
สถิติหวยปี 2557
สถิติหวยปี 2556
สถิติหวยปี 2555
สถิติหวยปี 2554
สถิติหวยปี 2553
สถิติหวยปี 2552
สถิติหวยปี 2551
สถิติหวยปี 2550
  # ������������������������������������������������
เลขที่ออกบ่อย หลักร้อยบน เลขที่ออกบ่อย หลักสิบล่าง เลขชุด 3 ตัวบน
เลขที่ออกบ่อย หลักสิบบน เลขที่ออกบ่อย หลักหน่วยล่าง เลขชุด 2 ตัวบน
เลขที่ออกบ่อย หลักหน่วยบน เลขที่ออกบ่อย เลขคู่ เลขคี่ เลขชุด 2 ตัวล่าง
No.
วันที่ออก
รางวัลที่ 1
สองตัว
สามตัว 1
สามตัว 2
สามตัว 3
สามตัว 4
1 16- มิถุนายน-2538 046698 82 672 785 507 393
2 01-กันยายน-2538 620837 83 693 672 255 644
3 01-ธันวาคม-2538 714426 74 516 427 387 073
4 16-กุมภาพันธ์-2539 681455 49 977 664 428 779
5 01-มีนาคม-2539 304855 49 760 664 443 945
6 16-สิงหาคม-2539 352768 19 389 932 609 875
7 01-พฤศจิกายน-2539 512694 24 290 432 255 964
8 02-พฤษภาคม-2540 388437 38 025 656 056 728
9 16-พฤษภาคม-2540 088067 52 510 621 896 769
10 01-สิงหาคม-2540 054272 31 797 145 414 440
11 16-มกราคม-2541 947175 34 425 185 833 792
12 19- มิถุนายน-2541 858076 19 235 316 219 533
13 16-ตุลาคม-2541 261080 74 461 935 755 695
14 16-เมษายน-2542 625094 35 394 432 067 859
15 16-กรกฎาคม-2542 074416 03 138 349 344 004
16 01-ตุลาคม-2542 830676 80 287 215 167 234
17 16- มิถุนายน-2543 825696 57 771 311 832 592
18 01-กันยายน-2543 437367 52 474 365 290 952
19 01-ธันวาคม-2543 887956 56 933 170 664 454
20 16-กุมภาพันธ์-2544 621267 47 305 673 275 155
21 16-มีนาคม-2544 633616 45 350 903 773 400
22 01- มิถุนายน-2544 113311 80 990 310 983 490
23 16-พฤศจิกายน-2544 685706 74 339 976 600 275
24 01-กุมภาพันธ์-2545 633270 40 956 414 621 859
25 01-มีนาคม-2545 805590 55 748 715 734 856
26 16-สิงหาคม-2545 120108 57 147 953 173 105
27 01-พฤศจิกายน-2545 505498 25 383 747 297 341
28 02-พฤษภาคม-2546 135603 12 522 386 870 498
29 16-พฤษภาคม-2546 552784 20 608 699 048 362
30 01-สิงหาคม-2546 766098 91 733 856 007 460
31 16-มกราคม-2547 731342 96 025 357 926 391
32 16-เมษายน-2547 705832 12 008 966 634 721
33 16-กรกฎาคม-2547 205588 25 696 726 461 154
34 01-ตุลาคม-2547 110866 66 200 547 781 806
35 01-เมษายน-2548 815753 69 482 381 224 807
36 01-กรกฎาคม-2548 009554 87 798 427 641 244
37 16-กันยายน-2548 214768 10 498 282 124 057
38 16-ธันวาคม-2548 449565 86 802 162 958 994
39 30-ธันวาคม-2548 492955 94 066 150 308 742
40 16- มิถุนายน-2549 100935 17 250 381 410 595
41 01-กันยายน-2549 381761 44 600 693 093 626
42 01-ธันวาคม-2549 270052 12 621 462 091 236
43 16-กุมภาพันธ์-2550 277859 95 625 607 979 384
44 16-มีนาคม-2550 876763 85 191 001 906 350
45 01- มิถุนายน-2550 836393 05 739 242 523 433
46 16-พฤศจิกายน-2550 562481 73 198 752 844 130
47 01-กุมภาพันธ์-2551 212684 26 311 796 472 732
48 02-พฤษภาคม-2551 453011 62 001 133 001 792
49 16-พฤษภาคม-2551 329231 69 193 120 355 214
50 01-สิงหาคม-2551 850348 11 408 236 913 386
51 16-มกราคม-2552 743212 25 266 842 885 800
52 16-ตุลาคม-2552 258487 00 174 135 226 122
53 16-เมษายน-2553 211743 96 811 744 154 285
54 16-กรกฎาคม-2553 180387 34 024 219 309 572
55 01-ตุลาคม-2553 488372 02 091 996 003 246
56 01-เมษายน-2554 814931 01 723 584 040 036
57 01-กรกฎาคม-2554 662953 51 390 160 780 463
58 16-กันยายน-2554 731198 28 384 645 812 589
59 16-ธันวาคม-2554 884178 21 784 235 651 295
60 30-ธันวาคม-2554 526402 65 026 168 541 597
61 16-มีนาคม-2555 607064 08 333 350 573 606
62 01- มิถุนายน-2555 882727 38 606 576 895 399
63 16-พฤศจิกายน-2555 639500 15 576 560 804 627
64 01-กุมภาพันธ์-2556 565566 66 452 695 641 782
65 01-มีนาคม-2556 976241 37 972 721 133 775
66 16-สิงหาคม-2556 321327 20 201 417 448 945
67 01-พฤศจิกายน-2556 739804 47 502 020 256 173
68 02-พฤษภาคม-2557 103297 52 797 158 673 143
69 16-พฤษภาคม-2557 087523 20 150 505 112 246
70 01-สิงหาคม-2557 766391 82 349 576 623 637
71 16-มกราคม-2558 244351 74 877 398 068 595
72 16-ตุลาคม-2558 968630 62 134 457 054 412
73 01-เมษายน-2559 066720 92 285 852 390 546
74 01-กรกฎาคม-2559 082460 53 173 302 169 609
75 16-กันยายน-2559 240650 42 043 160 493 583
76 16-ธันวาคม-2559 435286 35 596 366 716 199
77 30-ธันวาคม-2559 377712 46 477 769 304 890
78 16- มิถุนายน-2560 943142 47 626 878 740 373
79 01-กันยายน-2560 143224 65 345 679 278 195
80 01-ธันวาคม-2560 451005 33 303 626 257 601
81 16-กุมภาพันธ์-2561 309915 39 007 388 230 748
82 02-มีนาคม-2561 759415 29 870 318 723 589
83 16-มีนาคม-2561 218559 82 064 720 205 489

ย้อนกลับ