หวยรัฐบาล หวยบนดิน

หวยรัฐบาล หวยบนดิน

สำหรับซื้อหวย วันที่ อาทิตย์ ที่ 1 เมษายน 2561


สูตรหวย เด่น 3 ตัว สูตรดับหลักสิบ บน สถิติหวย


วิเคราะห์ เจาะลึก###������������������������������������������...
 # สถิติหวยตามวันที่ออก
สถิติหวยวันอาทิตย์
สถิติหวยวันจันทร์
สถิติหวยวันอังคาร
สถิติหวยวันพุธ
สถิติหวยวันพฤหัสบดี
สถิติหวยวันศุกร์
สถิติหวยวันเสาร์
 # สถิติหวยตามเดือนที่ออก
สถิติหวยเดือนมกราคม
สถิติหวยเดือนกุมภาพันธ์
สถิติหวยเดือนมีนาคม
สถิติหวยเดือนเมษายน
สถิติหวยเดือนพฤภาคม
สถิติหวยเดือนมิถุนายน
สถิติหวยเดือนกรกฏาคม
สถิติหวยเดือนสิงหาคม
สถิติหวยเดือนกันยายน
สถิติหวยเดือนตุลาคม
สถิติหวยเดือนพฤศจิกายน
สถิติหวยเดือนธันวาคม
  # สถิติหวยตามปีที่ออก
สถิติหวยปี 2561
สถิติหวยปี 2560
สถิติหวยปี 2559
สถิติหวยปี 2558
สถิติหวยปี 2557
สถิติหวยปี 2556
สถิติหวยปี 2555
สถิติหวยปี 2554
สถิติหวยปี 2553
สถิติหวยปี 2552
สถิติหวยปี 2551
สถิติหวยปี 2550
  # ������������������������������������������
เลขที่ออกบ่อย หลักร้อยบน เลขที่ออกบ่อย หลักสิบล่าง เลขชุด 3 ตัวบน
เลขที่ออกบ่อย หลักสิบบน เลขที่ออกบ่อย หลักหน่วยล่าง เลขชุด 2 ตัวบน
เลขที่ออกบ่อย หลักหน่วยบน เลขที่ออกบ่อย เลขคู่ เลขคี่ เลขชุด 2 ตัวล่าง
No.
วันที่ออก
รางวัลที่ 1
สองตัว
สามตัว 1
สามตัว 2
สามตัว 3
สามตัว 4
1 01-กุมภาพันธ์-2538 198162 48 195 087 805 574
2 01-มีนาคม-2538 411454 71 034 019 022 152
3 16-สิงหาคม-2538 265333 51 235 455 618 342
4 01-พฤศจิกายน-2538 282069 07 962 564 194 393
5 16-ตุลาคม-2539 198019 13 032 270 865 324
6 16-เมษายน-2540 551450 92 654 165 279 085
7 16-กรกฎาคม-2540 509691 67 982 623 750 944
8 01-ตุลาคม-2540 444413 24 209 639 476 693
9 01-เมษายน-2541 496930 66 454 563 882 786
10 01-กรกฎาคม-2541 595123 65 076 101 606 314
11 16-กันยายน-2541 065720 65 782 584 401 311
12 16-ธันวาคม-2541 181813 55 306 175 498 560
13 30-ธันวาคม-2541 646147 50 778 694 921 983
14 16- มิถุนายน-2542 278794 63 917 422 859 742
15 01-กันยายน-2542 591344 33 261 237 275 861
16 01-ธันวาคม-2542 669281 79 952 896 999 999
17 16-กุมภาพันธ์-2543 729816 91 631 916 618 181
18 01-มีนาคม-2543 997833 63 817 250 627 416
19 16-สิงหาคม-2543 459013 57 120 155 378 087
20 01-พฤศจิกายน-2543 093182 90 407 818 606 046
21 02-พฤษภาคม-2544 205095 64 099 294 543 980
22 16-พฤษภาคม-2544 091982 61 080 055 507 437
23 01-สิงหาคม-2544 180597 11 848 864 086 602
24 16-มกราคม-2545 709670 14 895 116 434 109
25 16-ตุลาคม-2545 428641 51 177 244 401 150
26 16-เมษายน-2546 892525 21 823 796 906 933
27 16-กรกฎาคม-2546 679545 75 363 281 589 049
28 01-ตุลาคม-2546 912040 43 407 100 379 563
29 16- มิถุนายน-2547 208713 87 414 911 459 986
30 01-กันยายน-2547 096597 70 709 929 014 456
31 01-ธันวาคม-2547 504658 69 139 014 984 691
32 16-กุมภาพันธ์-2548 816422 53 086 356 192 065
33 16-มีนาคม-2548 196345 03 073 601 783 394
34 01- มิถุนายน-2548 176893 35 176 579 616 405
35 16-พฤศจิกายน-2548 742518 80 502 741 887 137
36 01-กุมภาพันธ์-2549 412729 87 915 720 149 384
37 01-มีนาคม-2549 582473 43 586 801 108 914
38 16-สิงหาคม-2549 977486 91 221 305 230 103
39 01-พฤศจิกายน-2549 910957 29 647 739 137 905
40 02-พฤษภาคม-2550 430374 81 553 442 881 729
41 16-พฤษภาคม-2550 232897 25 924 858 751 585
42 01-สิงหาคม-2550 429924 29 006 885 962 048
43 16-มกราคม-2551 556010 81 413 942 548 965
44 16-เมษายน-2551 982800 64 802 584 043 008
45 16-กรกฎาคม-2551 257374 41 401 576 486 344
46 01-ตุลาคม-2551 882911 67 395 204 302 311
47 01-เมษายน-2552 816578 50 572 363 113 044
48 01-กรกฎาคม-2552 207542 66 233 107 799 385
49 16-กันยายน-2552 202912 48 200 353 539 166
50 16-ธันวาคม-2552 685141 05 694 775 524 142
51 30-ธันวาคม-2552 994304 87 993 337 419 598
52 16- มิถุนายน-2553 500104 73 200 628 681 816
53 01-กันยายน-2553 354656 11 784 570 656 096
54 01-ธันวาคม-2553 181752 09 664 470 474 086
55 16-กุมภาพันธ์-2554 481764 27 535 510 384 388
56 16-มีนาคม-2554 593331 96 209 945 463 737
57 01- มิถุนายน-2554 562370 46 656 346 801 556
58 16-พฤศจิกายน-2554 997777 57 425 551 406 993
59 01-กุมภาพันธ์-2555 320605 32 749 426 498 598
60 02-พฤษภาคม-2555 889501 29 589 597 426 468
61 16-พฤษภาคม-2555 814418 31 101 309 504 902
62 01-สิงหาคม-2555 895590 50 820 599 796 745
63 16-มกราคม-2556 820981 08 196 334 374 555
64 16-ตุลาคม-2556 963289 60 876 529 952 402
65 16-เมษายน-2557 153406 26 344 013 355 634
66 16-กรกฎาคม-2557 468728 45 104 117 205 944
67 01-ตุลาคม-2557 375615 44 251 086 159 520
68 01-เมษายน-2558 605704 70 558 557 962 861
69 01-กรกฎาคม-2558 759049 26 081 565 567 814
70 16-กันยายน-2558 743148 06 209 435 084 375
71 30-ธันวาคม-2558 008217 02 596 895 246 264
72 16-มีนาคม-2559 134918 32 855 877 004 973
73 01- มิถุนายน-2559 511825 14 880 937 111 775
74 16-พฤศจิกายน-2559 858383 44 558 570 040 682
75 01-กุมภาพันธ์-2560 054672 42 426 628 066 807
76 01-มีนาคม-2560 978453 78 052 577 450 560
77 16-สิงหาคม-2560 715431 37 115 302 253 945
78 01-พฤศจิกายน-2560 533726 85 425 165 485 036
79 17-มกราคม-2561 203823 50 624 799 397 236

ย้อนกลับ