หวยรัฐบาล หวยบนดิน

หวยรัฐบาล หวยบนดิน

สำหรับซื้อหวย วันที่ จันทร์ ที่ 16 กรกฏาคม 2561


สูตรหวย เด่น 3 ตัว สูตรดับหลักสิบ บน สถิติหวย


#เซียนหวย# วิเคราะห์หวยงวด วันจันทร์ ที่ 16 กรกฏาคม 2561 หวยเด็ด หวยดัง สถิติหวย เลขวิ่ง เลขชุด สามตัว สองตัว บน-ล่าง แม่น ๆ

#1 สรุปผลการวิเคราะห์หวยด้วยสถิติหวยที่ออกในวันจันทร์ สำหรับหวยงวด วันจันทร์ ที่ 16 กรกฏาคม 2561

ชื่อ / ลำดับ
ลำดับที่ 1
ลำดับที่ 2
ลำดับที่ 3
ลำดับที่ 4
ลำดับที่ 5
ลำดับที่ 6
ลำดับที่ 7
ลำดับที่ 8
ลำดับที่ 9
ลำดับที่ 10
เลขวิ่ง เลขเด่น 3 ตัวบน
4 (29)
7 (27)
3 (25)
6 (25)
8 (24)
0 (23)
5 (22)
1 (22)
9 (22)
2 (18)
เลขวิ่ง เลขเด่น 2 ตัวบน
5 (18)
6 (18)
4 (18)
7 (17)
3 (17)
0 (16)
2 (15)
8 (14)
9 (13)
1 (12)
เลขเด่นปักหลักร้อย บน
4 (11)
1 (10)
8 (10)
7 (10)
9 (9)
3 (8)
6 (7)
0 (7)
5 (4)
2 (3)
เลขเด่นปักหลักสิบ บน
6 (11)
5 (9)
8 (9)
3 (9)
4 (9)
9 (8)
0 (7)
2 (6)
1 (6)
7 (5)
เลขเด่นปักหลักหน่วย บน
7 (12)
0 (9)
5 (9)
4 (9)
2 (9)
3 (8)
6 (7)
1 (6)
8 (5)
9 (5)
เลขวิ่ง เลขเด่น 2 ตัวล่าง
9 (25)
5 (23)
6 (20)
0 (16)
2 (15)
7 (15)
8 (14)
1 (11)
3 (10)
4 (9)
เลขเด่นปักหลักสิบ ล่าง
5 (13)
6 (12)
9 (11)
2 (9)
7 (8)
0 (8)
8 (6)
4 (5)
1 (5)
3 (2)
เลขเด่นปักหลักหน่วย ล่าง
9 (14)
5 (10)
3 (8)
6 (8)
8 (8)
0 (8)
7 (7)
2 (6)
1 (6)
4 (4)

*** ตัวเลขในวงเล็บ () คือจำนวนครั้งที่ออก


#2 สรุปผลการวิเคราะห์หวยด้วยสถิติหวยแบบเจาะลึก(ขั้นเทพ) งวด วันจันทร์ ที่ 16 กรกฏาคม 2561

ชื่อ / ลำดับ
ลำดับที่ 1
ลำดับที่ 2
ลำดับที่ 3
ลำดับที่ 4
ลำดับที่ 5
ลำดับที่ 6
ลำดับที่ 7
ลำดับที่ 8
ลำดับที่ 9
ลำดับที่ 10
หลักร้อยออก แล้ว 3 ตัวบนออก
4 (22)
2 (21)
7 (21)
6 (21)
5 (19)
8 (18)
0 (14)
3 (13)
9 (12)
1 (10)
หลักสิบออก แล้ว 3 ตัวบนออก
4 (27)
7 (17)
6 (17)
0 (16)
9 (15)
3 (14)
1 (14)
8 (13)
2 (12)
5 (11)
หลักหน่วยออก แล้ว 3 ตัวบนออก
4 (22)
5 (21)
0 (19)
1 (19)
3 (18)
6 (15)
7 (15)
2 (12)
9 (11)
8 (10)
หลักสิบล่างออก แล้ว 3 ตัวบนออก
3 (24)
4 (20)
1 (18)
7 (18)
8 (17)
2 (14)
0 (12)
6 (11)
5 (11)
9 (8)
หลักหน่วยล่างออก แล้ว 3 ตัวบนออก
3 (19)
1 (17)
6 (17)
7 (16)
5 (15)
8 (14)
0 (14)
4 (14)
2 (9)
9 (9)
หลักร้อยออก แล้ว 2 ตัวบนออก
2 (18)
7 (16)
8 (14)
4 (14)
6 (13)
5 (9)
0 (8)
3 (8)
9 (8)
1 (6)
หลักสิบออก แล้ว 2 ตัวบนออก
7 (16)
4 (16)
3 (11)
0 (10)
8 (10)
6 (10)
9 (9)
1 (9)
5 (8)
2 (5)
หลักหน่วยออก แล้ว 2 ตัวบนออก
3 (15)
0 (14)
4 (14)
7 (12)
5 (12)
1 (12)
6 (11)
2 (7)
8 (6)
9 (5)
หลักสิบล่างออก แล้ว 2 ตัวบนออก
4 (15)
8 (14)
7 (14)
1 (11)
2 (10)
3 (10)
0 (9)
6 (9)
5 (6)
9 (4)
หลักหน่วยล่างออก แล้ว 2 ตัวบนออก
7 (14)
6 (13)
1 (11)
3 (11)
5 (10)
8 (8)
0 (8)
4 (8)
9 (7)
2 (6)
หลักร้อยออก แล้ว 2 ตัวล่างออก
6 (17)
2 (15)
5 (14)
9 (13)
0 (12)
4 (11)
8 (10)
3 (9)
1 (8)
7 (5)
หลักสิบออก แล้ว 2 ตัวล่างออก
8 (15)
1 (12)
4 (12)
6 (12)
2 (11)
5 (10)
3 (10)
9 (9)
7 (8)
0 (5)
หลักหน่วยออก แล้ว 2 ตัวล่างออก
5 (15)
8 (15)
7 (13)
4 (11)
9 (10)
3 (10)
1 (10)
6 (9)
0 (8)
2 (7)
หลักสิบล่างออก แล้ว 2 ตัวล่างออก
2 (14)
6 (13)
9 (12)
5 (12)
4 (12)
7 (9)
8 (9)
3 (8)
0 (8)
1 (5)
หลักหน่วยล่างออก แล้ว 2 ตัวล่างออก
5 (16)
1 (11)
8 (11)
3 (11)
9 (10)
4 (10)
0 (9)
6 (7)
7 (6)
2 (5)
หลักร้อยออก แล้วหลักร้อยออก
5 (10)
6 (8)
4 (8)
0 (6)
3 (5)
7 (5)
1 (4)
8 (4)
9 (4)
2 (3)
หลักสิบออก แล้วหลักร้อยออก
4 (11)
6 (7)
2 (7)
0 (6)
9 (6)
1 (5)
3 (3)
8 (3)
5 (3)
7 (1)
หลักหน่วยออก แล้วหลักร้อยออก
5 (9)
4 (8)
1 (7)
9 (6)
2 (5)
0 (5)
6 (4)
8 (4)
3 (3)
7 (3)
หลักสิบล่างออก แล้วหลักร้อยออก
3 (14)
1 (7)
5 (5)
4 (5)
7 (4)
9 (4)
2 (4)
8 (3)
0 (3)
6 (2)
หลักหน่วยล่างออก แล้วหลักร้อยออก
3 (8)
0 (6)
1 (6)
8 (6)
4 (6)
5 (5)
6 (4)
2 (3)
7 (2)
9 (2)
หลักร้อยออก แล้วหลักสิบออก
8 (10)
7 (10)
2 (7)
5 (6)
6 (6)
0 (5)
9 (5)
4 (4)
3 (2)
1 (2)
หลักสิบออก แล้วหลักสิบออก
4 (9)
8 (7)
7 (7)
9 (5)
5 (5)
3 (4)
6 (4)
1 (4)
0 (4)
2 (3)
หลักหน่วยออก แล้วหลักสิบออก
0 (9)
5 (8)
3 (8)
7 (7)
4 (5)
6 (5)
1 (4)
9 (4)
2 (2)
8 (2)
หลักสิบล่างออก แล้วหลักสิบออก
8 (9)
4 (7)
6 (7)
1 (6)
7 (6)
5 (4)
2 (4)
3 (4)
0 (2)
9 (2)
หลักหน่วยล่างออก แล้วหลักสิบออก
6 (9)
5 (6)
1 (6)
8 (5)
9 (5)
3 (4)
7 (4)
2 (4)
0 (4)
4 (1)
หลักร้อยออก แล้วหลักหน่วยออก
2 (11)
4 (10)
6 (7)
3 (6)
7 (6)
1 (4)
8 (4)
0 (3)
5 (3)
9 (3)
หลักสิบออก แล้วหลักหน่วยออก
7 (9)
3 (7)
4 (7)
0 (6)
6 (6)
1 (5)
9 (4)
8 (3)
5 (3)
2 (2)
หลักหน่วยออก แล้วหลักหน่วยออก
4 (9)
1 (8)
3 (7)
6 (6)
0 (5)
2 (5)
7 (5)
8 (4)
5 (4)
9 (1)
หลักสิบล่างออก แล้วหลักหน่วยออก
4 (8)
7 (8)
0 (7)
2 (6)
3 (6)
1 (5)
8 (5)
6 (2)
5 (2)
9 (2)
หลักหน่วยล่างออก แล้วหลักหน่วยออก
7 (10)
3 (7)
4 (7)
1 (5)
0 (4)
6 (4)
5 (4)
8 (3)
2 (2)
9 (2)
หลักร้อยออก แล้วหลักสิบล่างออก
6 (10)
2 (9)
8 (8)
5 (7)
0 (5)
4 (5)
1 (4)
9 (4)
3 (3)
7 (2)
หลักสิบออก แล้วหลักสิบล่างออก
8 (9)
6 (8)
4 (7)
9 (6)
5 (6)
2 (4)
1 (4)
3 (3)
7 (3)
0 (2)
หลักหน่วยออก แล้วหลักสิบล่างออก
4 (10)
5 (7)
8 (7)
6 (6)
0 (5)
1 (5)
3 (4)
2 (4)
9 (4)
7 (2)
หลักสิบล่างออก แล้วหลักสิบล่างออก
9 (7)
6 (7)
5 (7)
2 (7)
3 (5)
4 (5)
0 (5)
8 (4)
1 (2)
7 (2)
หลักหน่วยล่างออก แล้วหลักสิบล่างออก
5 (7)
1 (7)
3 (7)
0 (6)
4 (5)
6 (4)
9 (4)
2 (3)
8 (3)
7 (2)
หลักร้อยออก แล้วหลักหน่วยล่างออก
9 (9)
6 (7)
5 (7)
0 (7)
3 (6)
4 (6)
2 (6)
1 (4)
7 (3)
8 (2)
หลักสิบออก แล้วหลักหน่วยล่างออก
1 (8)
2 (7)
3 (7)
8 (6)
4 (5)
7 (5)
5 (4)
6 (4)
0 (3)
9 (3)
หลักหน่วยออก แล้วหลักหน่วยล่างออก
7 (11)
5 (8)
8 (8)
9 (6)
3 (6)
1 (5)
6 (3)
2 (3)
0 (3)
4 (1)
หลักสิบล่างออก แล้วหลักหน่วยล่างออก
2 (7)
7 (7)
4 (7)
6 (6)
9 (5)
8 (5)
5 (5)
3 (3)
1 (3)
0 (3)
หลักหน่วยล่างออก แล้วหลักหน่วยล่างออก
5 (9)
8 (8)
9 (6)
4 (5)
3 (4)
7 (4)
1 (4)
6 (3)
0 (3)
2 (2)

*** ตัวเลขในวงเล็บ () คือจำนวนครั้งที่ออก


ย้อนกลับ