#1 สรุปผลการวิเคราะห์หวยด้วยสถิติหวยที่ออกในวันเสาร์ สำหรับหวยงวด วันเสาร์ ที่ 16 มิถุนายน 2561

ชื่อ / ลำดับ
ลำดับที่ 1
ลำดับที่ 2
ลำดับที่ 3
ลำดับที่ 4
ลำดับที่ 5
ลำดับที่ 6
ลำดับที่ 7
ลำดับที่ 8
ลำดับที่ 9
ลำดับที่ 10
เลขวิ่ง เลขเด่น 3 ตัวบน
4 (31)
7 (28)
8 (26)
3 (24)
0 (22)
9 (22)
6 (21)
2 (21)
1 (21)
5 (21)
เลขวิ่ง เลขเด่น 2 ตัวบน
7 (23)
8 (19)
5 (17)
4 (17)
2 (16)
1 (14)
3 (14)
6 (13)
9 (13)
0 (12)
เลขเด่นปักหลักร้อย บน
4 (14)
0 (10)
3 (10)
9 (9)
6 (8)
1 (7)
8 (7)
2 (5)
7 (5)
5 (4)
เลขเด่นปักหลักสิบ บน
5 (13)
7 (11)
8 (9)
4 (9)
9 (7)
2 (7)
6 (6)
1 (6)
0 (6)
3 (5)
เลขเด่นปักหลักหน่วย บน
7 (12)
8 (10)
2 (9)
3 (9)
1 (8)
4 (8)
6 (7)
0 (6)
9 (6)
5 (4)
เลขวิ่ง เลขเด่น 2 ตัวล่าง
1 (20)
9 (19)
5 (19)
4 (18)
2 (18)
0 (17)
3 (14)
8 (12)
7 (11)
6 (10)
เลขเด่นปักหลักสิบ ล่าง
9 (11)
0 (10)
4 (10)
1 (9)
3 (8)
2 (8)
5 (8)
6 (6)
8 (5)
7 (4)
เลขเด่นปักหลักหน่วย ล่าง
5 (11)
1 (11)
2 (10)
9 (8)
4 (8)
7 (7)
8 (7)
0 (7)
3 (6)
6 (4)

*** ตัวเลขในวงเล็บ () คือจำนวนครั้งที่ออก


#2 สรุปผลการวิเคราะห์หวยด้วยสถิติหวยแบบเจาะลึก(ขั้นเทพ) งวด วันเสาร์ ที่ 16 มิถุนายน 2561

ชื่อ / ลำดับ
ลำดับที่ 1
ลำดับที่ 2
ลำดับที่ 3
ลำดับที่ 4
ลำดับที่ 5
ลำดับที่ 6
ลำดับที่ 7
ลำดับที่ 8
ลำดับที่ 9
ลำดับที่ 10
หลักร้อยออก 1 แล้ว 3 ตัวบนออก
0 (18)
6 (17)
5 (17)
1 (17)
3 (15)
2 (15)
9 (15)
4 (13)
7 (13)
8 (10)
หลักสิบออก 1 แล้ว 3 ตัวบนออก
4 (26)
3 (25)
7 (24)
6 (21)
5 (18)
1 (18)
9 (16)
8 (15)
0 (15)
2 (11)
หลักหน่วยออก 7 แล้ว 3 ตัวบนออก
1 (30)
3 (30)
4 (27)
7 (26)
2 (19)
5 (18)
6 (18)
8 (15)
0 (15)
9 (15)
หลักสิบล่างออก 9 แล้ว 3 ตัวบนออก
5 (26)
7 (26)
8 (21)
4 (21)
0 (20)
1 (20)
3 (19)
9 (19)
2 (17)
6 (12)
หลักหน่วยล่างออก 5 แล้ว 3 ตัวบนออก
4 (40)
9 (25)
1 (24)
6 (21)
5 (21)
2 (18)
8 (18)
3 (16)
7 (16)
0 (14)
หลักร้อยออก 1 แล้ว 2 ตัวบนออก
1 (14)
5 (13)
6 (12)
0 (10)
4 (9)
2 (9)
7 (9)
9 (9)
3 (8)
8 (7)
หลักสิบออก 1 แล้ว 2 ตัวบนออก
7 (18)
3 (15)
6 (15)
1 (14)
4 (14)
0 (12)
9 (12)
8 (10)
5 (9)
2 (7)
หลักหน่วยออก 7 แล้ว 2 ตัวบนออก
7 (21)
4 (20)
1 (19)
3 (18)
2 (14)
6 (12)
5 (11)
8 (11)
9 (9)
0 (7)
หลักสิบล่างออก 9 แล้ว 2 ตัวบนออก
1 (19)
5 (17)
7 (15)
3 (15)
9 (14)
2 (12)
8 (12)
0 (12)
4 (11)
6 (7)
หลักหน่วยล่างออก 5 แล้ว 2 ตัวบนออก
4 (27)
1 (16)
9 (15)
2 (15)
8 (14)
5 (14)
6 (12)
7 (11)
3 (9)
0 (9)
หลักร้อยออก 1 แล้ว 2 ตัวล่างออก
5 (17)
8 (13)
1 (12)
7 (11)
0 (11)
2 (10)
9 (9)
6 (6)
3 (6)
4 (5)
หลักสิบออก 1 แล้ว 2 ตัวล่างออก
9 (19)
6 (18)
5 (15)
2 (15)
8 (13)
1 (11)
0 (11)
3 (10)
7 (8)
4 (6)
หลักหน่วยออก 7 แล้ว 2 ตัวล่างออก
0 (20)
5 (18)
9 (18)
4 (15)
6 (15)
7 (14)
1 (13)
2 (10)
3 (10)
8 (9)
หลักสิบล่างออก 9 แล้ว 2 ตัวล่างออก
6 (22)
3 (18)
1 (14)
7 (14)
0 (13)
9 (13)
5 (12)
8 (11)
2 (9)
4 (8)
หลักหน่วยล่างออก 5 แล้ว 2 ตัวล่างออก
4 (20)
5 (18)
6 (15)
1 (14)
3 (14)
2 (13)
7 (13)
0 (12)
9 (12)
8 (11)
หลักร้อยออก 1 แล้วหลักร้อยออก
0 (8)
3 (7)
9 (6)
2 (6)
6 (5)
4 (4)
7 (4)
5 (4)
1 (3)
8 (3)
หลักสิบออก 1 แล้วหลักร้อยออก
4 (12)
3 (10)
5 (9)
7 (6)
6 (6)
8 (5)
9 (4)
2 (4)
1 (4)
0 (3)
หลักหน่วยออก 7 แล้วหลักร้อยออก
3 (12)
1 (11)
0 (8)
5 (7)
4 (7)
6 (6)
9 (6)
2 (5)
7 (5)
8 (4)
หลักสิบล่างออก 9 แล้วหลักร้อยออก
7 (11)
4 (10)
5 (9)
8 (9)
0 (8)
6 (5)
2 (5)
9 (5)
3 (4)
1 (1)
หลักหน่วยล่างออก 5 แล้วหลักร้อยออก
4 (13)
9 (10)
6 (9)
1 (8)
5 (7)
3 (7)
7 (5)
0 (5)
8 (4)
2 (3)
หลักร้อยออก 1 แล้วหลักสิบออก
1 (8)
6 (8)
8 (6)
7 (6)
0 (5)
5 (5)
2 (4)
9 (4)
4 (3)
3 (1)
หลักสิบออก 1 แล้วหลักสิบออก
7 (9)
6 (9)
9 (7)
3 (7)
5 (6)
0 (6)
4 (5)
1 (5)
8 (5)
2 (4)
หลักหน่วยออก 7 แล้วหลักสิบออก
4 (11)
1 (10)
2 (9)
7 (9)
3 (8)
6 (7)
9 (6)
5 (5)
8 (4)
0 (2)
หลักสิบล่างออก 9 แล้วหลักสิบออก
1 (9)
0 (8)
7 (8)
9 (8)
3 (8)
2 (8)
8 (6)
4 (4)
6 (4)
5 (4)
หลักหน่วยล่างออก 5 แล้วหลักสิบออก
4 (14)
9 (11)
1 (9)
8 (9)
2 (7)
7 (6)
0 (5)
5 (4)
6 (3)
3 (3)
หลักร้อยออก 1 แล้วหลักหน่วยออก
5 (8)
3 (7)
1 (6)
4 (6)
0 (5)
2 (5)
9 (5)
6 (4)
7 (3)
8 (1)
หลักสิบออก 1 แล้วหลักหน่วยออก
1 (9)
4 (9)
7 (9)
3 (8)
0 (6)
6 (6)
8 (5)
9 (5)
2 (3)
5 (3)
หลักหน่วยออก 7 แล้วหลักหน่วยออก
7 (12)
3 (10)
1 (9)
4 (9)
8 (7)
5 (6)
6 (5)
0 (5)
2 (5)
9 (3)
หลักสิบล่างออก 9 แล้วหลักหน่วยออก
5 (13)
1 (10)
3 (7)
4 (7)
7 (7)
8 (6)
9 (6)
2 (4)
0 (4)
6 (3)
หลักหน่วยล่างออก 5 แล้วหลักหน่วยออก
4 (13)
5 (10)
6 (9)
2 (8)
1 (7)
3 (6)
8 (5)
7 (5)
0 (4)
9 (4)
หลักร้อยออก 1 แล้วหลักสิบล่างออก
5 (9)
8 (6)
0 (6)
9 (6)
2 (5)
1 (5)
4 (4)
7 (4)
6 (3)
3 (2)
หลักสิบออก 1 แล้วหลักสิบล่างออก
9 (11)
5 (10)
2 (8)
0 (7)
6 (6)
7 (6)
1 (5)
8 (5)
4 (3)
3 (2)
หลักหน่วยออก 7 แล้วหลักสิบล่างออก
9 (11)
0 (10)
5 (9)
4 (8)
1 (7)
6 (7)
8 (7)
7 (5)
2 (4)
3 (3)
หลักสิบล่างออก 9 แล้วหลักสิบล่างออก
6 (11)
3 (10)
0 (7)
8 (7)
7 (7)
5 (6)
1 (6)
9 (6)
2 (4)
4 (3)
หลักหน่วยล่างออก 5 แล้วหลักสิบล่างออก
4 (14)
5 (9)
0 (8)
2 (8)
7 (7)
3 (6)
6 (5)
8 (5)
9 (5)
1 (4)
หลักร้อยออก 1 แล้วหลักหน่วยล่างออก
5 (8)
1 (7)
8 (7)
7 (7)
0 (5)
2 (5)
3 (4)
6 (3)
9 (3)
4 (1)
หลักสิบออก 1 แล้วหลักหน่วยล่างออก
6 (12)
9 (8)
3 (8)
8 (8)
2 (7)
1 (6)
5 (5)
0 (4)
4 (3)
7 (2)
หลักหน่วยออก 7 แล้วหลักหน่วยล่างออก
0 (10)
7 (9)
5 (9)
6 (8)
3 (7)
4 (7)
9 (7)
2 (6)
1 (6)
8 (2)
หลักสิบล่างออก 9 แล้วหลักหน่วยล่างออก
6 (11)
1 (8)
3 (8)
9 (7)
7 (7)
5 (6)
0 (6)
4 (5)
2 (5)
8 (4)
หลักหน่วยล่างออก 5 แล้วหลักหน่วยล่างออก
1 (10)
6 (10)
5 (9)
3 (8)
9 (7)
4 (6)
7 (6)
8 (6)
2 (5)
0 (4)

*** ตัวเลขในวงเล็บ () คือจำนวนครั้งที่ออก