สรุปหวยหุ้นไทย เปิดเช้า บน วันอังคาร ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
สรุปเลขเด่น เลขวิ่ง สองตัวบน
สรุปเลขเด่น หลักสิบบน
สรุปเลขเด่น หลักหน่วยบน
สรุปเลขเด่น เลขชุด 2 ตัวบน
 
สรุปหวยหุ้นไทย ปิดเที่ยง บนวันอังคาร ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
สรุปเลขเด่น เลขวิ่ง สองตัวบน
สรุปเลขเด่น หลักสิบบน
สรุปเลขเด่น หลักหน่วยบน
สรุปเลขเด่น เลขชุด 2 ตัวบน
 
สรุปหวยหุ้นไทย เปิดบ่าย บนวันอังคาร ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
สรุปเลขเด่น เลขวิ่ง สองตัวบน
สรุปเลขเด่น หลักสิบบน
สรุปเลขเด่น หลักหน่วยบน
สรุปเลขเด่น เลขชุด 2 ตัวบน
 
สรุปหวยหุ้นไทย ปิดเย็น บนวันอังคาร ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
สรุปเลขเด่น เลขวิ่ง สองตัวบน
สรุปเลขเด่น หลักสิบบน
สรุปเลขเด่น หลักหน่วยบน
สรุปเลขเด่น เลขชุด 2 ตัวบน
 
สรุปหวยหุ้นไทย เปิดเช้า ล่าง วันอังคาร ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
สรุปเลขเด่น เลขวิ่ง สองตัวล่าง
สรุปเลขเด่น หลักสิบล่าง
สรุปเลขเด่น หลักหน่วยล่าง
สรุปเลขเด่น เลขชุด 2 ตัวล่าง
 
สรุปหวยหุ้นไทย ปิดเที่ยง ล่าง วันอังคาร ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
สรุปเลขเด่น เลขวิ่ง สองตัวล่าง
สรุปเลขเด่น หลักสิบล่าง
สรุปเลขเด่น หลักหน่วยล่าง
สรุปเลขเด่น เลขชุด 2 ตัวล่าง
 
สรุปหวยหุ้นไทย เปิดบ่าย ล่าง วันอังคาร ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
สรุปเลขเด่น เลขวิ่ง สองตัวล่าง
สรุปเลขเด่น หลักสิบล่าง
สรุปเลขเด่น หลักหน่วยล่าง
สรุปเลขเด่น เลขชุด 2 ตัวล่าง
 
สรุปหวยหุ้นไทย ปิดเย็น ล่างวันอังคาร ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
สรุปเลขเด่น เลขวิ่ง สองตัวล่าง
สรุปเลขเด่น หลักสิบล่าง
สรุปเลขเด่น หลักหน่วยล่าง
สรุปเลขเด่น เลขชุด 2 ตัวล่าง
 

#1 สรุปผลการวิเคราะห์หวยด้วยสถิติหวยที่ออกในวันอังคาร งวด วันอังคาร ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

ชื่อ / ลำดับ
ลำดับที่ 1
ลำดับที่ 2
ลำดับที่ 3
ลำดับที่ 4
ลำดับที่ 5
ลำดับที่ 6
ลำดับที่ 7
ลำดับที่ 8
ลำดับที่ 9
ลำดับที่ 10
เลขวิ่ง เลขเด่น 2 ตัวบน เปิดเช้า
5 (103)
9 (98)
8 (96)
6 (90)
1 (89)
3 (89)
0 (87)
7 (85)
4 (83)
2 (82)
เลขเด่นปักหลักสิบ บน เปิดเช้า
8 (53)
5 (52)
3 (50)
9 (47)
1 (46)
6 (46)
0 (40)
2 (40)
7 (40)
4 (37)
เลขเด่นปักหลักหน่วย บน เปิดเช้า
5 (51)
9 (51)
0 (47)
4 (46)
7 (45)
6 (44)
1 (43)
8 (43)
2 (42)
3 (39)
เลขวิ่ง เลขเด่น 2 ตัวล่าง เปิดเช้า
0 (100)
6 (100)
9 (99)
1 (98)
5 (93)
2 (92)
4 (84)
7 (80)
8 (79)
3 (77)
เลขเด่นปักหลักสิบ ล่าง เปิดเช้า
6 (55)
0 (54)
1 (53)
9 (46)
4 (43)
5 (43)
2 (42)
3 (39)
7 (38)
8 (38)
เลขเด่นปักหลักหน่วย ล่าง เปิดเช้า
9 (53)
2 (50)
5 (50)
0 (46)
1 (45)
6 (45)
7 (42)
4 (41)
8 (41)
3 (38)
เลขวิ่ง เลขเด่น 2 ตัวบน ปิดเที่ยง
3 (108)
5 (95)
9 (94)
7 (93)
6 (92)
2 (88)
1 (86)
8 (86)
0 (81)
4 (81)
เลขเด่นปักหลักสิบ บน ปิดเที่ยง
5 (52)
9 (52)
7 (51)
3 (50)
2 (46)
6 (43)
0 (41)
1 (41)
8 (39)
4 (37)
เลขเด่นปักหลักหน่วย บน ปิดเที่ยง
3 (58)
6 (49)
8 (47)
1 (45)
4 (44)
5 (43)
2 (42)
7 (42)
9 (42)
0 (40)
เลขวิ่ง เลขเด่น 2 ตัวล่าง ปิดเที่ยง
7 (101)
1 (99)
2 (98)
6 (97)
4 (92)
5 (92)
3 (91)
9 (88)
0 (74)
8 (72)
เลขเด่นปักหลักสิบ ล่าง ปิดเที่ยง
2 (60)
3 (53)
7 (51)
9 (49)
4 (46)
1 (44)
5 (40)
0 (39)
6 (36)
8 (34)
เลขเด่นปักหลักหน่วย ล่าง ปิดเที่ยง
6 (61)
1 (55)
5 (52)
7 (50)
4 (46)
9 (39)
2 (38)
3 (38)
8 (38)
0 (35)
เลขวิ่ง เลขเด่น 2 ตัวบน เปิดบ่าย
8 (105)
9 (101)
0 (98)
7 (97)
2 (89)
6 (87)
1 (84)
4 (83)
3 (81)
5 (79)
เลขเด่นปักหลักสิบ บน เปิดบ่าย
0 (54)
2 (52)
1 (50)
8 (49)
7 (48)
6 (45)
9 (43)
4 (41)
3 (35)
5 (35)
เลขเด่นปักหลักหน่วย บน เปิดบ่าย
9 (58)
8 (56)
7 (49)
3 (46)
0 (44)
5 (44)
4 (42)
6 (42)
2 (37)
1 (34)
เลขวิ่ง เลขเด่น 2 ตัวล่าง เปิดบ่าย
7 (102)
3 (100)
4 (98)
1 (97)
5 (97)
0 (84)
2 (83)
6 (82)
9 (81)
8 (80)
เลขเด่นปักหลักสิบ ล่าง เปิดบ่าย
1 (55)
7 (54)
4 (50)
5 (50)
9 (43)
0 (41)
2 (41)
8 (41)
3 (40)
6 (37)
เลขเด่นปักหลักหน่วย ล่าง เปิดบ่าย
3 (60)
4 (48)
7 (48)
5 (47)
6 (45)
0 (43)
1 (42)
2 (42)
8 (39)
9 (38)
เลขวิ่ง เลขเด่น 2 ตัวบน ปิดเย็น
4 (103)
8 (99)
2 (95)
5 (92)
1 (91)
7 (91)
3 (90)
6 (86)
9 (80)
0 (77)
เลขเด่นปักหลักสิบ บน ปิดเย็น
4 (59)
3 (49)
5 (48)
0 (47)
1 (47)
6 (45)
8 (44)
2 (41)
7 (40)
9 (32)
เลขเด่นปักหลักหน่วย บน ปิดเย็น
8 (55)
2 (54)
7 (51)
9 (48)
1 (44)
4 (44)
5 (44)
3 (41)
6 (41)
0 (30)
เลขวิ่ง เลขเด่น 2 ตัวล่าง ปิดเย็น
8 (104)
2 (96)
3 (93)
5 (91)
6 (89)
9 (89)
0 (87)
1 (87)
4 (87)
7 (81)
เลขเด่นปักหลักสิบ ล่าง ปิดเย็น
2 (58)
8 (57)
5 (53)
6 (46)
9 (43)
1 (41)
7 (41)
4 (40)
3 (39)
0 (34)
เลขเด่นปักหลักหน่วย ล่าง ปิดเย็น
3 (54)
0 (53)
4 (47)
8 (47)
1 (46)
9 (46)
6 (43)
7 (40)
2 (38)
5 (38)

*** ตัวเลขในวงเล็บ () คือจำนวนครั้งที่ออก