สรุปหวยหุ้นไทย เปิดเช้า บน วันจันทร์ ที่ 18 มิถุนายน 2561
สรุปเลขเด่น เลขวิ่ง สองตัวบน
สรุปเลขเด่น หลักสิบบน
สรุปเลขเด่น หลักหน่วยบน
สรุปเลขเด่น เลขชุด 2 ตัวบน
 
สรุปหวยหุ้นไทย ปิดเที่ยง บนวันจันทร์ ที่ 18 มิถุนายน 2561
สรุปเลขเด่น เลขวิ่ง สองตัวบน
สรุปเลขเด่น หลักสิบบน
สรุปเลขเด่น หลักหน่วยบน
สรุปเลขเด่น เลขชุด 2 ตัวบน
 
สรุปหวยหุ้นไทย เปิดบ่าย บนวันจันทร์ ที่ 18 มิถุนายน 2561
สรุปเลขเด่น เลขวิ่ง สองตัวบน
สรุปเลขเด่น หลักสิบบน
สรุปเลขเด่น หลักหน่วยบน
สรุปเลขเด่น เลขชุด 2 ตัวบน
 
สรุปหวยหุ้นไทย ปิดเย็น บนวันจันทร์ ที่ 18 มิถุนายน 2561
สรุปเลขเด่น เลขวิ่ง สองตัวบน
สรุปเลขเด่น หลักสิบบน
สรุปเลขเด่น หลักหน่วยบน
สรุปเลขเด่น เลขชุด 2 ตัวบน
 
สรุปหวยหุ้นไทย เปิดเช้า ล่าง วันจันทร์ ที่ 18 มิถุนายน 2561
สรุปเลขเด่น เลขวิ่ง สองตัวล่าง
สรุปเลขเด่น หลักสิบล่าง
สรุปเลขเด่น หลักหน่วยล่าง
สรุปเลขเด่น เลขชุด 2 ตัวล่าง
 
สรุปหวยหุ้นไทย ปิดเที่ยง ล่าง วันจันทร์ ที่ 18 มิถุนายน 2561
สรุปเลขเด่น เลขวิ่ง สองตัวล่าง
สรุปเลขเด่น หลักสิบล่าง
สรุปเลขเด่น หลักหน่วยล่าง
สรุปเลขเด่น เลขชุด 2 ตัวล่าง
 
สรุปหวยหุ้นไทย เปิดบ่าย ล่าง วันจันทร์ ที่ 18 มิถุนายน 2561
สรุปเลขเด่น เลขวิ่ง สองตัวล่าง
สรุปเลขเด่น หลักสิบล่าง
สรุปเลขเด่น หลักหน่วยล่าง
สรุปเลขเด่น เลขชุด 2 ตัวล่าง
 
สรุปหวยหุ้นไทย ปิดเย็น ล่างวันจันทร์ ที่ 18 มิถุนายน 2561
สรุปเลขเด่น เลขวิ่ง สองตัวล่าง
สรุปเลขเด่น หลักสิบล่าง
สรุปเลขเด่น หลักหน่วยล่าง
สรุปเลขเด่น เลขชุด 2 ตัวล่าง
 

#1 สรุปผลการวิเคราะห์หวยด้วยสถิติหวยที่ออกในวันจันทร์ งวด วันจันทร์ ที่ 18 มิถุนายน 2561

ชื่อ / ลำดับ
ลำดับที่ 1
ลำดับที่ 2
ลำดับที่ 3
ลำดับที่ 4
ลำดับที่ 5
ลำดับที่ 6
ลำดับที่ 7
ลำดับที่ 8
ลำดับที่ 9
ลำดับที่ 10
เลขวิ่ง เลขเด่น 2 ตัวบน เปิดเช้า
6 (99)
7 (97)
3 (91)
1 (90)
4 (90)
2 (85)
8 (83)
9 (80)
5 (79)
0 (76)
เลขเด่นปักหลักสิบ บน เปิดเช้า
6 (57)
7 (57)
3 (46)
4 (45)
2 (43)
1 (40)
8 (40)
5 (39)
0 (34)
9 (34)
เลขเด่นปักหลักหน่วย บน เปิดเช้า
1 (50)
9 (46)
3 (45)
4 (45)
8 (43)
0 (42)
2 (42)
6 (42)
5 (40)
7 (40)
เลขวิ่ง เลขเด่น 2 ตัวล่าง เปิดเช้า
7 (103)
3 (99)
4 (97)
0 (90)
2 (88)
1 (85)
6 (83)
9 (80)
8 (73)
5 (72)
เลขเด่นปักหลักสิบ ล่าง เปิดเช้า
7 (59)
2 (52)
3 (44)
0 (43)
4 (43)
6 (42)
8 (41)
1 (39)
5 (38)
9 (34)
เลขเด่นปักหลักหน่วย ล่าง เปิดเช้า
3 (55)
4 (54)
0 (47)
1 (46)
9 (46)
7 (44)
6 (41)
2 (36)
5 (34)
8 (32)
เลขวิ่ง เลขเด่น 2 ตัวบน ปิดเที่ยง
5 (115)
9 (94)
6 (92)
1 (89)
3 (88)
8 (84)
4 (83)
0 (82)
7 (75)
2 (70)
เลขเด่นปักหลักสิบ บน ปิดเที่ยง
5 (58)
8 (49)
0 (46)
1 (46)
9 (46)
4 (43)
6 (43)
7 (36)
2 (35)
3 (34)
เลขเด่นปักหลักหน่วย บน ปิดเที่ยง
5 (57)
3 (54)
6 (49)
9 (48)
1 (43)
4 (40)
7 (39)
0 (36)
2 (35)
8 (35)
เลขวิ่ง เลขเด่น 2 ตัวล่าง ปิดเที่ยง
6 (97)
9 (95)
1 (93)
5 (92)
2 (86)
7 (85)
3 (83)
4 (83)
8 (80)
0 (78)
เลขเด่นปักหลักสิบ ล่าง ปิดเที่ยง
6 (55)
1 (48)
9 (47)
2 (46)
5 (46)
4 (43)
7 (42)
0 (37)
3 (37)
8 (35)
เลขเด่นปักหลักหน่วย ล่าง ปิดเที่ยง
9 (48)
3 (46)
5 (46)
1 (45)
8 (45)
7 (43)
6 (42)
0 (41)
2 (40)
4 (40)
เลขวิ่ง เลขเด่น 2 ตัวบน เปิดบ่าย
1 (100)
7 (97)
9 (97)
6 (94)
4 (89)
5 (86)
3 (82)
0 (79)
8 (76)
2 (68)
เลขเด่นปักหลักสิบ บน เปิดบ่าย
6 (55)
9 (48)
0 (46)
1 (46)
5 (46)
7 (46)
4 (44)
3 (40)
8 (36)
2 (27)
เลขเด่นปักหลักหน่วย บน เปิดบ่าย
1 (54)
7 (51)
9 (49)
4 (45)
3 (42)
2 (41)
5 (40)
8 (40)
6 (39)
0 (33)
เลขวิ่ง เลขเด่น 2 ตัวล่าง เปิดบ่าย
8 (100)
4 (96)
5 (96)
1 (94)
0 (90)
2 (87)
3 (81)
7 (77)
9 (74)
6 (73)
เลขเด่นปักหลักสิบ ล่าง เปิดบ่าย
0 (58)
5 (55)
1 (51)
2 (44)
7 (43)
8 (42)
3 (39)
4 (39)
6 (33)
9 (30)
เลขเด่นปักหลักหน่วย ล่าง เปิดบ่าย
8 (58)
4 (57)
9 (44)
1 (43)
2 (43)
3 (42)
5 (41)
6 (40)
7 (34)
0 (32)
เลขวิ่ง เลขเด่น 2 ตัวบน ปิดเย็น
1 (119)
0 (92)
2 (89)
3 (88)
4 (88)
7 (87)
5 (86)
6 (80)
8 (71)
9 (70)
เลขเด่นปักหลักสิบ บน ปิดเย็น
1 (62)
0 (49)
2 (48)
6 (45)
3 (42)
7 (42)
4 (41)
5 (40)
8 (39)
9 (27)
เลขเด่นปักหลักหน่วย บน ปิดเย็น
1 (57)
4 (47)
3 (46)
5 (46)
7 (45)
0 (43)
9 (43)
2 (41)
6 (35)
8 (32)
เลขวิ่ง เลขเด่น 2 ตัวล่าง ปิดเย็น
4 (100)
0 (95)
5 (91)
3 (88)
6 (88)
7 (85)
1 (84)
2 (83)
8 (80)
9 (76)
เลขเด่นปักหลักสิบ ล่าง ปิดเย็น
5 (55)
4 (53)
0 (46)
1 (44)
6 (42)
2 (41)
3 (41)
7 (39)
8 (38)
9 (36)
เลขเด่นปักหลักหน่วย ล่าง ปิดเย็น
0 (49)
3 (47)
4 (47)
6 (46)
7 (46)
2 (42)
8 (42)
1 (40)
9 (40)
5 (36)

*** ตัวเลขในวงเล็บ () คือจำนวนครั้งที่ออก