สรุปหวยหุ้นไทย เปิดเช้า บน วันอังคาร ที่ 26 กันยายน 2560
สรุปเลขเด่น เลขวิ่ง สองตัวบน
สรุปเลขเด่น หลักสิบบน
สรุปเลขเด่น หลักหน่วยบน
สรุปเลขเด่น เลขชุด 2 ตัวบน
 
สรุปหวยหุ้นไทย ปิดเที่ยง บนวันอังคาร ที่ 26 กันยายน 2560
สรุปเลขเด่น เลขวิ่ง สองตัวบน
สรุปเลขเด่น หลักสิบบน
สรุปเลขเด่น หลักหน่วยบน
สรุปเลขเด่น เลขชุด 2 ตัวบน
 
สรุปหวยหุ้นไทย เปิดบ่าย บนวันอังคาร ที่ 26 กันยายน 2560
สรุปเลขเด่น เลขวิ่ง สองตัวบน
สรุปเลขเด่น หลักสิบบน
สรุปเลขเด่น หลักหน่วยบน
สรุปเลขเด่น เลขชุด 2 ตัวบน
 
สรุปหวยหุ้นไทย ปิดเย็น บนวันอังคาร ที่ 26 กันยายน 2560
สรุปเลขเด่น เลขวิ่ง สองตัวบน
สรุปเลขเด่น หลักสิบบน
สรุปเลขเด่น หลักหน่วยบน
สรุปเลขเด่น เลขชุด 2 ตัวบน
 
สรุปหวยหุ้นไทย เปิดเช้า ล่าง วันอังคาร ที่ 26 กันยายน 2560
สรุปเลขเด่น เลขวิ่ง สองตัวล่าง
สรุปเลขเด่น หลักสิบล่าง
สรุปเลขเด่น หลักหน่วยล่าง
สรุปเลขเด่น เลขชุด 2 ตัวล่าง
 
สรุปหวยหุ้นไทย ปิดเที่ยง ล่าง วันอังคาร ที่ 26 กันยายน 2560
สรุปเลขเด่น เลขวิ่ง สองตัวล่าง
สรุปเลขเด่น หลักสิบล่าง
สรุปเลขเด่น หลักหน่วยล่าง
สรุปเลขเด่น เลขชุด 2 ตัวล่าง
 
สรุปหวยหุ้นไทย เปิดบ่าย ล่าง วันอังคาร ที่ 26 กันยายน 2560
สรุปเลขเด่น เลขวิ่ง สองตัวล่าง
สรุปเลขเด่น หลักสิบล่าง
สรุปเลขเด่น หลักหน่วยล่าง
สรุปเลขเด่น เลขชุด 2 ตัวล่าง
 
สรุปหวยหุ้นไทย ปิดเย็น ล่างวันอังคาร ที่ 26 กันยายน 2560
สรุปเลขเด่น เลขวิ่ง สองตัวล่าง
สรุปเลขเด่น หลักสิบล่าง
สรุปเลขเด่น หลักหน่วยล่าง
สรุปเลขเด่น เลขชุด 2 ตัวล่าง
 

#1 สรุปผลการวิเคราะห์หวยด้วยสถิติหวยที่ออกในวันอังคาร งวด วันอังคาร ที่ 26 กันยายน 2560

ชื่อ / ลำดับ
ลำดับที่ 1
ลำดับที่ 2
ลำดับที่ 3
ลำดับที่ 4
ลำดับที่ 5
ลำดับที่ 6
ลำดับที่ 7
ลำดับที่ 8
ลำดับที่ 9
ลำดับที่ 10
เลขวิ่ง เลขเด่น 2 ตัวบน เปิดเช้า
5 (101)
9 (95)
8 (90)
3 (87)
6 (87)
1 (85)
0 (82)
4 (80)
7 (79)
2 (78)
เลขเด่นปักหลักสิบ บน เปิดเช้า
5 (52)
3 (49)
8 (49)
9 (47)
1 (46)
6 (43)
7 (38)
2 (37)
0 (36)
4 (35)
เลขเด่นปักหลักหน่วย บน เปิดเช้า
5 (49)
9 (48)
0 (46)
4 (45)
6 (44)
2 (41)
7 (41)
8 (41)
1 (39)
3 (38)
เลขวิ่ง เลขเด่น 2 ตัวล่าง เปิดเช้า
0 (96)
6 (96)
9 (96)
1 (95)
5 (88)
2 (87)
4 (80)
7 (77)
8 (76)
3 (73)
เลขเด่นปักหลักสิบ ล่าง เปิดเช้า
0 (53)
6 (52)
1 (51)
9 (45)
5 (42)
2 (40)
4 (40)
3 (37)
7 (36)
8 (36)
เลขเด่นปักหลักหน่วย ล่าง เปิดเช้า
9 (51)
2 (47)
5 (46)
1 (44)
6 (44)
0 (43)
7 (41)
4 (40)
8 (40)
3 (36)
เลขวิ่ง เลขเด่น 2 ตัวบน ปิดเที่ยง
3 (103)
5 (91)
9 (90)
7 (89)
6 (86)
2 (85)
1 (83)
8 (83)
0 (79)
4 (77)
เลขเด่นปักหลักสิบ บน ปิดเที่ยง
5 (50)
9 (50)
7 (49)
3 (47)
2 (45)
1 (40)
0 (39)
6 (39)
8 (38)
4 (36)
เลขเด่นปักหลักหน่วย บน ปิดเที่ยง
3 (56)
6 (47)
8 (45)
1 (43)
4 (41)
5 (41)
0 (40)
2 (40)
7 (40)
9 (40)
เลขวิ่ง เลขเด่น 2 ตัวล่าง ปิดเที่ยง
2 (96)
7 (96)
6 (95)
1 (94)
4 (90)
3 (87)
5 (87)
9 (83)
0 (72)
8 (66)
เลขเด่นปักหลักสิบ ล่าง ปิดเที่ยง
2 (58)
3 (51)
7 (49)
9 (46)
4 (44)
1 (43)
0 (39)
5 (36)
6 (36)
8 (31)
เลขเด่นปักหลักหน่วย ล่าง ปิดเที่ยง
6 (59)
1 (51)
5 (51)
7 (47)
4 (46)
2 (38)
9 (37)
3 (36)
8 (35)
0 (33)
เลขวิ่ง เลขเด่น 2 ตัวบน เปิดบ่าย
8 (101)
9 (99)
0 (93)
7 (93)
2 (87)
6 (83)
1 (81)
4 (80)
3 (77)
5 (72)
เลขเด่นปักหลักสิบ บน เปิดบ่าย
2 (51)
0 (50)
1 (49)
7 (47)
8 (47)
4 (41)
6 (41)
9 (41)
3 (34)
5 (32)
เลขเด่นปักหลักหน่วย บน เปิดบ่าย
9 (58)
8 (54)
7 (46)
0 (43)
3 (43)
6 (42)
5 (40)
4 (39)
2 (36)
1 (32)
เลขวิ่ง เลขเด่น 2 ตัวล่าง เปิดบ่าย
7 (98)
3 (95)
4 (95)
1 (94)
5 (92)
2 (81)
0 (79)
6 (78)
8 (77)
9 (77)
เลขเด่นปักหลักสิบ ล่าง เปิดบ่าย
1 (54)
7 (52)
4 (49)
5 (47)
3 (40)
9 (40)
2 (39)
8 (39)
0 (38)
6 (35)
เลขเด่นปักหลักหน่วย ล่าง เปิดบ่าย
3 (55)
4 (46)
7 (46)
5 (45)
6 (43)
2 (42)
0 (41)
1 (40)
8 (38)
9 (37)
เลขวิ่ง เลขเด่น 2 ตัวบน ปิดเย็น
4 (99)
8 (94)
2 (93)
5 (88)
1 (86)
3 (84)
6 (84)
7 (84)
9 (78)
0 (76)
เลขเด่นปักหลักสิบ บน ปิดเย็น
4 (55)
3 (47)
5 (47)
0 (46)
1 (46)
6 (43)
8 (42)
2 (40)
7 (37)
9 (30)
เลขเด่นปักหลักหน่วย บน ปิดเย็น
2 (53)
8 (52)
9 (48)
7 (47)
4 (44)
5 (41)
6 (41)
1 (40)
3 (37)
0 (30)
เลขวิ่ง เลขเด่น 2 ตัวล่าง ปิดเย็น
8 (97)
2 (92)
3 (87)
5 (87)
9 (87)
4 (86)
6 (86)
1 (84)
0 (82)
7 (78)
เลขเด่นปักหลักสิบ ล่าง ปิดเย็น
2 (55)
8 (53)
5 (51)
6 (45)
9 (42)
1 (40)
4 (39)
7 (38)
3 (37)
0 (33)
เลขเด่นปักหลักหน่วย ล่าง ปิดเย็น
3 (50)
0 (49)
4 (47)
9 (45)
1 (44)
8 (44)
6 (41)
7 (40)
2 (37)
5 (36)

*** ตัวเลขในวงเล็บ () คือจำนวนครั้งที่ออก